Traian MOLDOVAN, sculptor

Traian MOLDOVAN s-a născut la Chidea, Cluj, in anul 1938.

In perioada 1959 – 1965 a urmat Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu”, cu Romul Ladea, Artur Vetro, Egon Lövith, Virgil Fulicea, Cluj-Napoca.

După absolvirea studiilor superioare de specialitate în cadrul Institutului de Arte Plastice ,,Ion Andreescu’’ Cluj-Napoca – secţia sculptură, promoţia 1965, s-a stabilit la Baia Mare. De atunci şi până astăzi a desfăşurat o intensă activitate de creaţie sculpturală originală, direcţionată pe două coordonate majore: plastică mică şi respectiv, sculptură monumentală de for public.

Lucrări monumentale:
1973 – George Pop de Băseşti (bust, bronz), cu Ştefan Şainelic, Casa Memorială, Băsești;
1976 – Bustul poetului erou Ion Şugariu (marmură), Băița, Maramureș;
1994 – Gheorghe Şincai (bust, marmură de Ruşchiţa), Liceul „Gheorghe Şincai”, Baia Mare, Maramureș;
1995 – Mon. eroilor din Primul şi al Doilea Război Mondial (beton şi andezit), Mireșu Mare, Maramureș;
1997 – Altar (marmură şi metal), Cartierul nou, Centrul Civiuc, Baia Sprie, Maramureș;
1999 – Ilie Lazăr (bust, bronz), Centrul Civic, Giulești, Maramureș;
2000 – Mihai Eminescu (bust, bronz şi marmură), Parcul Central, Negrești-Oaș, Satu Mare;
2002 – Monumentul Eroului necunoscut (beton), Centrul Istoric, Baia Sprie, Maramureș.

Lucrări ale artistului se găsesc in:
1975 – Portret de fată (alabastru), Muzeul de Artă, Baia Mare, Maramureș;
1976 – Mărioara (alabastru), Muzeul de Artă, Baia Mare, Maramureș;
1977 – Fata din Dobrogea (piatră), Baia Mare, Maramureș;
1977 – Deceneu (lemn), Baia Mare, Maramureș;
1979 – Meditaţie (marmură), Baia Mare, Maramureș;
2002 – Alter ego (lemn şi marmură), Baia Mare, Maramureș;