Sponsorizarea este metoda ideală de a susține activitățile Asociației Vatra MCP, pentru persoanele fizice sau juridice care doresc să se implice.

Fie ca le spunem sponsori, oameni de suflet sau persoane cu dragoste de semeni, toți cei care ne dau o mana de ajutor, care ne dăruiesc cate ceva, ne sunt prieteni. Cu puțin de la fiecare putem aduce susține meșterii si creatorii de patrimoniu.

Dacă sunteți societate comercială care plătește impozit pe profit, sumele aferente sponsorizărilor se scad din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele: 0,75% din cifra de afaceri, respectiv 20% din impozitul pe profit datorat.

Dacă sunteți microîntreprindere, puteți sponsoriza Asociația Vatra MCP, potrivit legii. Sumele aferente sponsorizărilor se scad din impozitul pe venit datorat pentru trimestrul IV, până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe venit datorat pentru acest trimestru. Vă rugăm să ne aveți în vedere și în trimestrele următoare.

PENTRU SOCIETATILE COMERCIALE CARE SUNT PLATITOARE DE IMPOZIT PE VENIT:

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările si completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit si a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise in Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acorda deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (4^1), scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor pana la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul in care au înregistrat cheltuielile respective. Diferența de 80% din impozitul datorat se va vira către bugetul de stat, la termenele prevăzute de codul fiscal. Pentru impozitul pe venit, sponsorizările se pot deduce doar trimestrial (de exemplu, sponsorizările efectuate pana la 30 martie pot fi deduse, in limitele precizate mai sus, din impozitul de plata la 25 aprilie).

Asociația Vatra Meșterilor si Creatorilor de Patrimoniu figurează in Registrul Asociaților si Fundațiilor din anul 2021 ( verifică aici ), înregistrată în Registrul entităților/unităților de cult ( verifică aici ), având CUI 44535413 ( verifică aici ).

Ce trebuie sa faceți?

Procedura pentru redirecționarea celor 20% din impozitul pe venit este simpla. Nu trebuie decât sa fie semnat un CONTRACT de SPONSORIZARE , in doua exemplare, ce ulterior trebuie înregistrat in contabilitate in anul pentru care se face plata impozitului (anul anterior momentului plații efective a impozitului).

Suntem recunoscători tuturor sponsorilor noștri ce vor fi incluși in raportul anual de activitate al Asociației Vatra MCP.

Pentru mai multe informații si detalii, nu ezitați sa ne contactați.

Sugestii: