Termenii și Condițiile de utilizare

Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal

 Termenii și condițiile de utilizare

 1. Despre Asociația Vatra Meșterilor și Creatorilor de Patrimoniu

Asociația Vatra Meșterilor și Creatorilor de Patrimoniu (Vatra MCP) are ca scop și misiune susținerea și promovarea creativității umane, conservarea și promovarea patrimoniului cultural, artistic și meșteșugăresc, patrimoniu care, astfel creat, implică, total sau esențial, contribuția umană.

Valorile esențiale și de substanță ale Vetrei MCP sunt oamenii și creativitatea lor. Sunt Oamenii cu Nume, cu propriile descoperiri, trude și realizări. Oamenii care își descoperă și oferă celorlalți propriile bucurii și trăiri. Sunt oamenii care susțin tot ce-i omenesc, ce este creat, firesc, din firea umană.

Vatra Meșterilor și Creatorilor de Patrimoniu, identificată prin CIF 44535413, având sediul social în București, Str. Nerva Traian, nr. 23-25, e-mail vatramcp@gmail.com, este o asociație, persoană juridică română cu scop nepatrimonial, ce a fost înființată și funcționează în temeiul O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 276/2020.

Asociația Vatra Meșterilor și Creatorilor de Patrimoniu este înregistrată în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, prin Decizia ANAF nr. 5131003/05.01.2022.

 1. Aspecte generale

Prezentul document, intitulat „Termenii și condițiile de utilizare” stabilește termenii legali și condițiile de utilizare a site-ului www.vatra-mcp.ro (în continuare, Site-ul) a plasării unei donații, redirecționării impozitului și a colaborării dintre Asociație și beneficiari.

Site-ul este deținut, creat și administrat de Asociația Vatra Meșterilor și Creatorilor de Patrimoniu (în continuare, Vatra MCP sau Asociația), cu datele de identificare arătate anterior. Prin intermediul acestuia se urmărește promovarea și îndeplinirea misiunii și valorilor Asociației, prin conștientizarea publicului cu privire la patrimoniul cultural și meșteșugăresc, ce include locuri, oameni și creațiile acestora, precum și prin strângerea de fonduri în vederea îndeplinirii acestor obiective.

Pentru utilizarea Site-ului, exprimându-și expres consimțământul, orice persoană care accesează Site-ul și/sau beneficiază de serviciile Asociației prin intermediul acestuia (în continuare, Utilizatorul), achiesează în fapt la prezenta listă de Termeni și condiții, precum și la Politica de Confidențialitate și Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal și Politica de Cookies. Asociația își rezervă dreptul de a adapta și modifica periodic Termenii și Condițiile de Utilizare, precum și toate documentele la care se face referire în cuprinsul acestora.

 1. Proiectele noastre

Prin accesarea acestei secțiuni puteți observa activitatea Asociației, proiectele în derulare, precum și proiectele finalizate. Puteți alege să susțineți proiectele în derulare prin utilizarea butonului „Susține Proiectele Vatra MCP!”.

Dacă optați pentru susținerea unui singur proiect, puteți face acest lucru prin intermediul donațiilor online. În această pagină puteți opta pentru proiectul pe care doriți să îl susțineți, sau, după caz, puteți alege să susțineți întreaga activitate a Asociației.

3.1. Propune proiectul tău

Vatra MCP își propune să descopere, să promoveze și să conștientizeze publicul larg cu privire la Oamenii cu nume, Oamenii creativi, pe care să-i susținem, dar și cu privire la locuri omenești, pe care să le facem cunoscute și să le protejăm identitatea.

Orice persoană care accesează Site-ul poate contribui la îndeplinirea acestei misiuni prin utilizarea secțiunii „Propune proiectul tău”. Această funcționalitate vă permite să ne faceți cunoscuți oameni, locuri sau povești și să ne propuneți idei cu privire la modalitatea în care putem contribui la protejarea, promovarea și susținerea acestora.

De asemenea, puteți opta și pentru modul în care ați dori ca Asociația să se implice, prin Voluntariat, Susținere financiară, Colaborare sau Promovare.

Datele furnizate Asociației prin completarea acestui formular sunt procesate cu respectarea legislației aplicabile în materie (atât Regulamentul General privind Protecția Datelor și Libera Circulație a acestora, cât și legislația națională aplicabilă), astfel cum se arată și se reglementează prin Politica de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal.

O descriere cât mai relevantă și concretă a proiectului pe care îl propuneți, care include și documente sau fotografii, ne este utilă și necesară în alegerea proiectelor și partenerilor alături de care descoperim, susținem și promovăm Oamenii cu nume și locurile marcate de creativitatea umană.

 1. Patrimoniu

În cadrul acestei secțiuni orice persoană poate descoperi oameni și locuri care se remarcă prin creativitate, bucurie creatoare și unicitate.

4.1.   Trimite povestea

Vatra MCP, prin misiunea și valorile sale, încurajează identificarea și propagarea creativității umane, a locurilor de poveste și de povestit. Prin accesarea acestei secțiuni puteți trimite poveștile proprii sau ale oamenilor și locurilor pe care le cunoașteți. Similar proiectelor, toate propunerile vor fi parcurse de către Asociație, urmând ca cele care se aliniază cu misiunea și valorile Vatra MCP să fie publicate și promovate pe Site, și nu numai.

O descriere cât mai amplă a poveștii, însoțită de fotografii, ne ajută să înțelegem și să facem cunoscute poveștile pe care împreună le dăm mai departe.

Și în acest caz, datele furnizate Asociației prin completarea acestui formular sunt procesate cu respectarea legislației aplicabile în materie, astfel cum se arată și se reglementează prin Politica de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal.

 1. Parteneri

În această secțiune puteți observa sponsorii și partenerii Asociației, comunitatea alături de care lucrăm în îndeplinirea misiunii și promovarea valorilor Vatra MCP.

Această secțiune permite sponsorizarea Asociației, prin accesarea butonului „Susține Asociația Vatra MCP!”, precum și înscrierea ca voluntar în cadrul Asociației, prin accesarea butonului „Devino voluntar!

Persoanele care aleg să se înscrie ca voluntari în cadrul Asociației confirmă și acceptă, în mod expres, faptul că datele completate în formular corespund realității și își dau acordul pentru prelucrarea acestora de către Asociația Vatra MCP în cadrul procesului de selecție, în conformitate cu prevederile legale pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Totodată, aceste persoane confirmă și acceptă, în mod expres, faptul că sunt de acord să primească prin e-mail informații despre proiectele Vatra MCP şi moduri de implicare, sunt de acord cu valorile și misiunea Vatra MCP și sunt de acord cu semnarea unui contract de voluntariat pentru munca pe care o vor presta în asociație.

Acceptarea expresă a celor de mai sus se face prin bifarea căsuțelor corespunzătoare, în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Bifarea căsuței reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnătură olografă.

 1. Susține

Această secțiune permite persoanelor doritoare să susțină Asociația și proiectele sale, prin una dintre următoarele modalități:

6.1. Donează

Prin această modalitate puteți susține nemijlocit activitatea Asociației, printr-o donație direct în cont sau o donație online. Puteți opta fie pentru susținerea tuturor proiectelor și activităților Asociației, fie pentru susținerea unui singur proiect.

De asemenea, puteți opta pentru a susține Vatra MCP printr-o donație lunară, prin utilizarea butonului „Make this a monthly donation”. Aceasta poate fi anulată, în orice moment, din contul dumneavoastră PayPal.

Dacă veți alege să susțineți Vatra MCP printr-o donație, este necesar să acceptați politicile de desfășurare a activității și de comisionare ale băncii unde contul dumneavoastră este deschis.

Totodată, dacă veți opta pentru o donație online, va fi necesar ca dumneavoastră să acceptați, expres, Termenii și condițiile de utilizare și Politica de confidențialitate a PayPal, procesatorul de plăți utilizat de Asociație.

6.2. Redirecționează impozit/Sponsorizează

Fie că doriți să susțineți Vatra MCP în calitate de persoană fizică, fie că reprezentați o persoană juridică, puteți opta pentru redirecționarea unei părți din impozit către Asociație.

Pentru persoanele fizice, redirecționarea se poate face prin completarea Formularului 230 corespunzător, urmând instrucțiunile publicate la secțiunea „Redirecționează impozit”. Acesta poate fi printat și completat manual, sau poate fi completat online.

În eventualitatea în care veți opta să completați online Formularul 230, va fi necesar ca dumneavoastră să acceptați Termenii și condițiile de utilizare ai www.formular230.ro sau ai www.redirectioneaza.ro (Termeni și condiții de utilizare; Politica de confidențialitate)

Dacă nu doriți să acceptați Termenii și condițiile de utilizare ai unui intermediar, puteți opta pentru printarea și completarea manuală a modelului de formular disponibil direct pe Site, la secțiunea corespunzătoare. După completarea formularului, acesta poate fi depus până la data de 25 mai, într-una dintre următoarele modalități:

 • direct la registratura organului fiscal;
 • prin Spațiul Privat Virtual;
 • prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro;
 • la oficiul poștal prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, transmisă direct către organul fiscal, fie către Asociație;
 • la sediul Asociației;
 • pe email vatramcp@gmail.com.

Dacă veți opta pentru comunicarea Formularului 230 către Vatra MCP, Asociația va prelucra datele transmise prin intermediul formularului pentru a asigura depunerea acestuia la Administrația Financiară.

În calitate de reprezentant al unei persoane juridice, puteți susține Asociația prin redirecționarea a 20% din impozitul pe profit, prin încheierea unui Contract de sponsorizare, disponibil pe Site la secțiunea corespunzătoare.

Contractul de sponsorizare completat în două exemplare semnate și ștampilate va fi transmis către Asociație, în vederea semnării, ștampilării și returnării unui exemplar firmei dvs. Contractul reprezintă baza redirecționării cotei de 20% din impozitul pe profit.

Sponsorizarea poate avea în vedere întreaga activitate a Asociației sau un singur proiect.

Persoane fizice autorizate sau care obțin alte venituri impozabile vor completa Formularul 200 (declaratia Unică), folosind datele Asociației Vatra MCP.

Toate datele cu caracter personal puse la dispoziția Asociației prin oricare dintre modalitățile de susținere sunt colectate, procesate și stocate exclusiv în scopurile și în limitele impuse de legislația aplicabilă, astfel cum sunt acestea descrise, pe larg, în Politica de confidențialitate și prelucrarea datelor cu caracter personal.

 1. Conținutul Site-ului și Drepturile de autor

Site-ul www.vatra-mcp.ro conține texte, materiale foto, video și informative realizate exclusiv de către Asociație sau cu sprijinul Partenerilor Asociației, întreg conținutul Site-ului fiind pus la dispoziție cu bună-credință.

Astfel, întreg conținutul Site-ului, (text, imagini, material video, audio sau orice alte materiale existent pe site și în codurile de programare) este proprietatea intelectuală a Asociației și este protejat prin Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, iar copierea sau reproducerea acestora se poate realiza exclusiv cu menționarea sursei „Vatra Meșterilor și Creatorilor de Patrimoniu” și indicarea site-ului.

Sigla și logo-ul Asociației reprezintă proprietatea exclusivă a Asociației Vatra Meșterilor și Creatorilor de Patrimoniu și nu pot fi copiate sau reproduse fără acordul scris, prealabil, al Asociației.

În eventualitatea în care aveți în vedere utilizarea, reproducerea sau copierea conținutului, logo-ului sau a siglei Asociației, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail vatramcp@gmail.com, prin poștă, la sediul social al Asociației, astfel cum a fost indicat anterior sau utilizând formularul de Contact disponibil pe Site.

Fiecare persoană care utilizează/accesează conținutul Site-ului (în continuare, Utilizatorul) utilizează/accesează Site-ul pe propria răspundere, iar Asociația nu poate fi considerată vinovată pentru nicio urmare negativă ce ar putea rezulta din vizualizarea sau utilizarea acestui conținut. Accesarea Site-ului este permisă oricărei persoane, indiferent de vârstă. Nu ne asumăm responsabilitatea donațiilor efectuate de persoane sub vârsta de 18 ani.

 1. Rezervarea drepturilor de către Asociație

Asociația își rezervă în mod expres dreptul de a refuza orice colaborare curentă sau viitoare de servicii către orice persoană, în situația în care există prezumția rezonabilă că Utilizatorul a săvârșit cel puțin una dintre următoarele fapte:

 • a încălcat sau a încercat să încalce drepturile altor persoane;
 • a acționat cu încălcarea Termenilor și Condițiilor de Utilizare și/sau a Politicii de Confidențialitate și Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

În eventualitatea în care se va constata o astfel de faptă, orice colaborare prin intermediul Site-ului poate fi suspendată sau anulată imediat, prin decizia unilaterală a Asociației, iar toate informațiile și tot conținutul puse la dispoziția persoanei în cauză sau de către aceasta din urmă vor fi șterse permanent (cu excepția acelor informații a căror păstrare este impusă de executarea de către Asociația noastră a unor drepturi sau obligații legale, precum și a unor obligații contractuale față de terți).

Asociația va depune toate diligențele pentru asigurarea securității informatice a Site-ului împotriva atacurilor directe asupra acestuia.

Cu toate acestea, Asociația nu poartă responsabilitatea eventualelor scurgeri de date apărute ca urmare a simplei neglijențe sau utilizării neconforme a sistemelor IT de către Utilizatorul Site-ului.

Asociația nu își asumă responsabilitatea în eventualitatea unor pagube generate de imposibilitatea unui Utilizator al Site-ului de a accesa adresa de e-mail, numărul de telefon sau alte mijloace de comunicare comunicate Asociației.

 1. Despăgubiri

Orice Utilizator este de acord să despăgubească și să înlăture răspunderea Asociației, a partenerilor contractuali, responsabililor cu protecția datelor, afiliaților, ori a oricăror alți parteneri, cu privire la orice plângere sau solicitare a unui terț, determinată sau rezultând din modul în care Utilizatorul a înțeles să utilizeze Site-ul, formularele sau orice informații puse la dispoziție prin intermediul acestuia, încălcarea de către Utilizator a Termenilor și Condițiilor de Utilizare a Politicii de Confidențialitate și Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, a drepturilor altor persoane sau entități, precum și încălcarea de către Utilizator a legilor sau reglementărilor aplicabile.

Este strict interzisă utilizarea Site-ului în scopuri de hărțuire, șicanare sau lezare în orice fel a drepturilor altor persoane, inclusiv, dar fără a se limita la, transmiterea oricăror formulare completate în numele sau cu datele personale aparținând unor terți, fără consimțământul prealabil al acestora din urmă.

Asociația își rezervă dreptul de contacta și/sau comunica cu autoritățile competente să cerceteze și sancționeze astfel de fapte prin orice mijloace legale, inclusiv, dar fără a se limita la punerea la dispoziție de informații către autoritățile competente, în limitele și condițiile expres prevăzute de lege.

Prin acceptarea prezentei liste de Termeni și Condiții de Utilizare, Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că este unica persoană răspunzătoare cu privire la modul în care utilizează Site-ul, Asociația fiind scutită de orice răspundere în acest sens.

 1. Soluționarea litigiilor

Raporturile juridice generate de prezenta listă de Termeni și condiții sunt guvernate de legea română.

Orice dispute care iau naștere între părți cu privire la prezenta listă de Termeni și Condiții de Utilizare, Politica de confidențialitate și prelucrare a datelor, precum și cu privire la serviciile puse la dispoziție de Asociație, se vor soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care părțile nu pot ajunge la un acord, litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanțelor judecătorești competente de la sediul Asociației.

 1. Drepturile terților

În scopul includerii de hărți, coduri geografice, calculare a distanțelor geografice și indicațiilor rutiere, pentru a colecta date despre funcționalitatea Site-ului și eficacitatea mesajelor de comunicare, Site-ul utilizează servicii prestate de terți, inclusiv, dar fără a se limita la:

 1. Google LLC, cu sediul în Mountain View, California, Statele Unite ale Americii, a cărei Politică de confidențialitate poate fi consultată aici: https://policies.google.com/privacy?hl=ro;
 2. Facebook , cu sediul în Menlo Park, California, Statele Unite ale Americii, a cărei Politică de confidențialitate poate fi consultată aici: https://ro-ro.facebook.com/privacy/explanation;
 3. Facebook Ireland Ltd., cu sediul în 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda, a cărei Politică de confidențialitate poate fi consultată aici: https://help.instagram.com/519522125107875;
 4. PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., cu sediul în 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg, a cărei politică de confidențialitate poate fi consultată aici: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_RO#1;
 5. The Rocket Science Group LLC, persoană juridică cu sediul în 675 Ponce de Leon Avenue, NE Suite 5000, Atlanta, Georgia, Statele Unite ale Americii, a cărei Politică de confidențialitate poate fi consultată aici: https://mailchimp.com/legal/privacy/;
 6. Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., persoană juridică cu sediul în Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl, Dublin, D02 AY86, Irlanda, a cărei Politică de confidențialitate poate fi consultată aici: https://automattic.com/privacy/;
 7. Stripe Payments Europe Limited, persoană juridică cu sediul în Grand Canal Street Lower, 1, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Irlanda, a cărei politică de confidențialitate poate fi consultată aici: https://stripe.com/en-ro/privacy;
 8. Typeform SL, persoană juridică cu sediul Carrer de Bac de Roda, 163, Barcelona, Spania, a cărei Politică de confidențialitate poate fi consultată aici: https://admin.typeform.com/to/dwk6gt/;
 9. Asociația Code for Romania, persoană juridică, având sediul în Mun. București, Piata Alba Iulia nr. 7, bloc I6, etaj 1, ap. 6, înregistrată în registrul special, Partea A, secțiunea I 67/06.07.2016, a cărei Politică de confidențialitate poate fi consultată aici: https://redirectioneaza.ro/politica

Aceste date sunt anonimizate și agregate în măsura în care scopurile prelucrării, astfel cum sunt evidențiate în Politica de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal, permit acest lucru.

Prin utilizarea Site-ului și, implicit, acceptarea prezentei liste de Termeni și Condiții, consimțiți și la aplicarea Termenilor și Condițiilor, precum și la Politicile de Confidențialitate ale terților sus-menționați.

Politica de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal

 1. Aspecte generale

Asociația Vatra Meșterilor și Creatorilor de Patrimoniu este Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Asociația respectă dreptul persoanei vizate la viață privată și, prin urmare, va acționa întotdeauna cu respectarea normelor în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal (inclusiv, dar fără a se limita la, Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter Personal și Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE – „Regulamentul General privind Protecția Datelor”).

Prezenta Politică de Confidențialitate și Prelucrare a datelor cu caracter personal cuprinde informații referitoare la modul în care datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt colectate, utilizate, procesate și stocate de către Asociație și, după caz, transferate către terți.

Politica de Confidențialitate și Prelucrare a datelor cu caracter personal se aplică procesării și/sau transferului datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor (orice persoană care accesează Site-ul și/sau beneficiază de serviciile puse la dispoziție de Asociație prin intermediul acestuia), Partenerilor (enumerați în secțiunea Parteneri a site-ului), Sponsorilor (orice persoană care a încheiat cu Asociația un Contract de sponsorizare), partenerilor contractuali, prestatorilor de servicii precum și reprezentanților acestora.

Accesarea și utilizarea website-ului www.vatra-mcp.ro, precum și a serviciilor puse la dispoziție în mod direct sau indirect de Asociație sau de partenerii contractuali ai acesteia echivalează cu luarea la cunoștință și acceptarea  următoarelor condiții de prelucrare și transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Asociație.

 1. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal

În sensul prezentei Politici de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal, datele cu caracter personal sunt prelucrate de Asociație în temeiul:

1.1. Legislației aplicabile (inclusiv, dar fără a se limita la,  Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),  Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date și Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului).

2.2. Contractelor de sponsorizare încheiate între Asociație și orice persoană juridică, a căror corectă și completă executare impune colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale părților semnatare.

2.3. Consimțământului exprimat de Utilizator prin completarea oricărui formular pus la dispoziție prin intermediul Site-ului, indiferent dacă acesta este completat online sau printat și transmis Asociației în format fizic.

 1. Scopul prelucrării

Asociația utilizează datele cu caracter personal puse la dispoziție de persoanele vizate pentru a a-și îndeplini scopul reglementat prin statut, misiunea și valorile, ce constau în susținerea și promovarea creativității umane, conservarea și promovarea patrimoniului cultural, artistic și meșteșugăresc, patrimoniu care, astfel creat, implică, total sau esențial, contribuția umană.

Datele cu caracter personal puse la dispoziție de Utilizator sunt prelucrate de Asociație în scopul înfăptuirii celor mai sus menționate, utilizând inclusiv, dar fără a se limita la, următoarele mijloace:

3.1. Publicarea și promovarea proiectelor/poveștilor/locurilor puse la dispoziție de Utilizator, în secțiunile corespunzătoare, în orice format, incluzând orice documente, fotografii sau alte materiale atașate la completarea formularelor aferente;

3.2. Publicarea și promovarea Partenerilor și Sponsorilor Asociației în secțiunea corespunzătoare, cu consimțământul acestora;

3.3. Prelucrarea și înregistrarea Formularelor de redirecționare completate de către Utilizatori și transmiterea acestora către organul fiscal competent;

3.4. Prelucrarea și înregistrarea Contractelor de sponsorizare transmise de către Utilizator Asociației în vederea producerii efectelor urmărite de părți;

3.5. Prelucrarea și transmiterea în vederea comunicării de informații și newslettere Utilizatorilor care au consimțit la aceasta;

3.6. Prelucrarea și înregistrarea Contractelor de voluntariat ale Utilizatorilor care au optat pentru această modalitate de susținere a Asociației;

3.7. Orice alte activități necesare îndeplinirii scopului Asociației, în limitele și condițiile stabilite de legislația aplicabilă și prezenta Politică de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal.

Totodată, datele cu caracter personal puse la dispoziție de către persoanele vizate pot fi utilizate, în limitele în care acestea sunt strict necesare, inclusiv în scopul informării Asociației privind evoluția interesului pentru activitatea acesteia, evaluarea serviciilor oferite, activități de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a comportamentului Utilizatorilor.

Totodată, datele cu caracter personal puse la dispoziție de către persoanele vizate vor fi prelucrate și în scopul identificării potențialilor Parteneri și Sponsori, a nevoilor pe care aceștia le au, trimiterea prin mijloace electronice (mesaje, e-mail-uri) a corespondenței cu scopul de a simplifica procesul de comunicare dintre Asociație și potențialii sau actualii Utilizatori, Parteneri și Sponsori, comunicări în legătură cu evenimentele și proiectele organizate, încheierea Contractelor de sponsorizare, voluntariat sau altele asemenea, trimiterea de newslettere, organizarea de campanii cu scopul de a îmbogăți cunoștințele Utilizatorilor cu privire la activitățile desfășurate sau ce pot fi desfășurate de Asociație, precum și pentru a contacta Utilizatorii cu privire la eventualele solicitări formulate de către aceștia.

Asociația colectează informații pentru a oferi servicii mai bune tuturor Utilizatorilor: de la informații de bază, cum ar fi limba vorbită, la aspecte mai complexe, inclusiv, dar fără a se limita la, care sunt activitățile pe care aceștia le consideră cele mai utile, care sunt elementele prezentate și promovate pe Site care prezintă cel mai mult interes, categoriile de Utilizatori care accesează Site-ul etc.

Datele cu caracter personal puse la dispoziția Asociației de către persoanele vizate pot fi furnizate de către aceasta unor terți pentru procesare în scopuri determinate de către aceștia. În această situație, aceste terțe părți vor avea calitatea de operator de date cu caracter personal în sensul reglementărilor în vigoare. Aceste transferuri pot include: transferuri către autoritățile competente în contextul unor eventuale demersuri legale, al cercetărilor judiciare, transferuri în vederea oferirii de informații la solicitarea autorităților guvernamentale, ori transferuri pentru conformarea cu alte obligații legale sau contractuale.

Informațiile pe care le colectează Asociația și modalitatea de prelucrare a acestora depinde de informațiile puse la dispoziția Asociației de către persoanele vizate, precum și de modul în care acestea își gestionează preferințele de confidențialitate.

Prin completarea datelor cu caracter personal în formularele puse la dispoziție de Asociație, fie pe site-ul web www.vatra-mcp.ro, fie pe site-urile partenerilor contractuali ai acesteia (inclusiv, dar fără a se limita la, www.formular230.ro, www.redirectioneaza.ro și procesatoarele de plată), persoanele vizate declară că acceptă necondiționat ca datele acestora cu caracter personal să fie incluse în baza de date a Asociației și își dau acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial, în condițiile legislației aplicabile, de către Asociație.

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Pentru îndeplinirea scopurilor sus-menționate, Asociația va colecta și prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal puse la dispoziție de către persoanele vizate:

 • numele și prenumele în cazul persoanelor fizice, datele de identificare ale persoanelor juridice (denumire, CUI), e-mail, telefon, informații utile (cuvinte/expresii cheie, meta descriere, motivele pentru care Asociația a fost contactată, website);
 • date despre momentul în care persoana vizată a vizitat site-ul vatra-mcp.ro sau site-urile partenerilor contractuali ai Asociației;
 • date despre paginile vizitate pe site-ul www.vatra-mcp.ro;
 • date despre timpul petrecut de persoana vizată pe site-ul www.vatra-mcp.ro;
 • date despre dispozitivul/terminalul utilizat pentru accesarea site-ului www.vatra-mcp.ro sau a site-urile partenerilor contractuali ai Asociației;
 • denumirea domeniului sau a gazdei domeniului din care persoana vizată s-a conectat la website;
 • date de autentificare și de acces la conturi social media, de email sau la diferite platforme care aparțin Utilizatorilor;
 • mesaje cu date transmise prin intermediul formularelor de contact și al adresei de email;
 • date despre adresa de IP a persoanei vizate care a accesat site-ul www.vatra-mcp.ro sau site-urile partenerilor contractuali ai Asociației (inclusiv, dar fără a se limita la, formular230.ro, www.redirectioneaza.ro și procesatoarele de plată);
 1. Modalitățile de colectare, prelucrare, stocare și transfer al datelor cu caracter personal
 2. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Toate datele cu caracter personal indicate anterior, cu excepția celor pentru care se prevede în mod expres în sens contrar, pot fi colectate și prelucrate atât manual cât și automat, prin intermediul unor aplicații integrate în website și oferite de terțe părți.

În acest sens, Asociația utilizează următoarele modalități de colectare a datelor cu caracter personal:

 • Formulare

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul formularelor sunt comunicate în mod direct de către persoana vizată. Astfel, categoriile de date ce vor fi colectate și prelucrate prin completarea formularelor variază în funcție de datele pe care persoana vizată înțelege să le pună la dispoziția Asociației.

În colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul formularelor, Asociația poate apela la serviciile unor terți, inclusiv, dar fără a se limita la, Typeform SL, persoană juridică cu sediul Carrer de Bac de Roda, 163, Barcelona, Spania, Google LLC, cu sediul  în Mountain View, California, Statele Unite ale Americii și Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., persoană juridică cu sediul în Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl, Dublin, D02 AY86, Irlanda.

Pentru datele colectate și prelucrate de către acești terți în scopuri proprii, aceștia au calitatea de Operator în sensul Regulamentului General privind Protecția Datelor cu caracter personal.

Pentru mai multe detalii în legătură cu Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal practicate de către terți, orice persoană poate accesa informațiile puse la dispoziție de aceșita, la link-urile indicate anterior.

 • Newslettere/marketing direct

În cadrul serviciului de newslettere sau marketing direct, Asociația va colecta și prelucra date referitoare la vizitele efectuate de persoanele vizate pe website-ul www.vatra-mcp.ro sau pe site-urile partenerilor contractuali ai Asociației, paginile vizitate pe aceste site-uri, timpul petrecut pe site, dispozitivul folosit, adresa de IP etc.

De asemenea, vor fi prelucrate datele referitoare la adresa de e-mail a persoanei vizate, în scopul transmiterii de e-mail-uri cuprinzând informații cu privire la proiectele Asociației ce ar putea fi de interes pentru persoana vizată.

Totodată, vor fi colectate și prelucrate datele referitoare la deschiderea e-mail-urilor transmise și a timpului în care e-mail-ul transmis a fost menținut deschis.

Aceste e-mail-uri vor fi comunicate doar în urma manifestării consimțământului persoanei vizate. Persoana vizată are dreptul de a-și retrage, în orice moment, consimțământul cu privire la transmiterea acestor e-mail-uri.

În colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul formularelor, Asociația poate apela la serviciile unor terți, inclusiv, dar fără a se limita la, The Rocket Science Group LLC, persoană juridică cu sediul în 675 Ponce de Leon Avenue, NE Suite 5000, Atlanta, Georgia, Statele Unite ale Americii.

Pentru mai multe detalii în legătură cu Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal practicate de către The Rocket Science Group LLC, orice persoană interesată poate accesa https://mailchimp.com/legal/privacy/.

 • Alte servicii terțe

Pentru îndeplinirea scopurilor indicate anterior precum și a obligațiilor contractuale și legale ale Asociației, în colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, Asociația poate apela și la serviciile altor terțe persoane, indicate la Punctul 11 în cuprinsul Termenilor și Condițiilor de Utilizare.

 • Cookies

Pentru îndeplinirea scopurilor arătate anterior, Asociația utilizează, în activitatea sa, module tip „Cookie”. Acestea reprezintă fișiere de mici dimensiuni care sunt descărcate pe computer, cu scopul de a vă îmbunătăți experiența de navigare pe site-urile Asociației și ale partenerilor.

Cookie-urile sunt administrate de web-servere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (cookie-urile de sesiune) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul părăsește website-ul și unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (cookie-urile persistente). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment.

Persoana vizată poate, de asemenea, să prevină setarea cookie-urilor prin ajustarea setărilor din browser-ul acesteia.

Mai multe detalii despre modul de funcționare al modulelor Cookie, precum și despre modul de gestionare, dezactivare și ștergere a acestora pot fi accesate aici.

 1. b) Stocarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal puse la dispoziția Asociației sunt stocate pe serverele/terminalele aparținând acesteia. Datele cu caracter personal puse la dispoziție în format fizic, prin transmiterea de formulare și/sau contracte sunt arhivate și păstrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Persoana vizată poate solicita, în orice moment, ștergerea datelor cu caracter personal stocate de Asociație. Fac excepție de la această regulă acele date pe care Asociația este obligată să le mențină în vederea executării unor obligații contractuale sau legale.

Totodată, persoana vizată poate cenzura sau limita măsura în care datele cu caracter personal sunt colectate sau prelucrate.

Unele date pot fi șterse imediat.  Alte date sunt șterse sau anonimizate automat după o anumită perioadă de timp, de exemplu, datele publicitare din jurnalele de server.

Alte date sunt păstrate pentru perioade mai lungi de timp, atunci când este necesar în scopuri legitime de afaceri sau juridice, cum ar fi securitatea, prevenirea fraudei și a abuzurilor sau ținerea evidențelor financiare.

 1. c) Transferul datelor cu caracter personal

În vederea îndeplinirii scopurilor indicate anterior, Asociația poate apela la serviciile unor terți, inclusiv, dar fără a se limita la, persoanele indicate la Punctul 11 în Termenii și condițiile de utilizare (servicii de web-hosting, servicii de tip Plug-in etc).

În măsura în care vor fi necesare pentru îndeplinirea obligațiilor lor, datele cu caracter personal ale persoanei vizate vor putea, de asemenea, fi transferate către acești terți. În această situație, prelucrarea de către terți a datelor cu caracter personal ale persoanei vizate se va face numai în limitele instrucțiunilor oferite de Asociație și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Astfel cum am arătat anterior, Asociația poate furniza anumite date cu caracter personal către terți pentru procesare în scopuri determinate de către aceștia. În această situație, aceste terțe părți vor avea calitatea de operator de date cu caracter personal în sensul reglementărilor în vigoare. Aceste transferuri pot include: transferuri către autoritățile competente în contextul unor eventuale demersuri legale, al cercetărilor judiciare, transferuri în vederea oferirii de informații la solicitarea autorităților guvernamentale, ori  transferuri pentru conformarea cu alte obligații legale.

Față de aceste operațiuni de procesare vor fi aplicabile Politicile de confidențialitate ale terților. Aceste transferuri se vor face doar în cazuri temeinic justificate și fără aplicarea vreunei taxe: Asociația NU va vinde datele cu caracter personal terților.

 1. d) Alte aspecte cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Asociație

Persoana vizată este singura responsabilă cu privire la veridicitatea datelor cu caracter personal furnizate Asociației.

Asociația nu poate fi ținută răspunzătoare pentru eventualele prejudicii cauzate prin comunicarea intenționată sau culpabilă de către persoana vizată a unor date cu caracter personal ce nu corespund realității sau care aparțin unei alte persoane.

În măsura în care legea prevede obligația obținerii consimțământului din partea persoanei vizate, anumite operațiuni vor putea fi realizate doar pe baza consimțământului acesteia.

 1. Drepturile persoanei vizate

6.1. Dreptul de informare și acces – persoana vizată are dreptul de a cunoaște și accesa datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, precum și dreptul de a obține o copie a acestor date.

6.2. Dreptul la corectare și ștergere – persoana vizată are dreptul ca în orice moment să solicite corectarea sau ștergerea datelor cu caracter personal pe care le-a furnizat, în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare. Fac excepție de la această regulă datele cu caracter personal pe care Asociația este obligată să le mențină în vederea executării unor drepturi sau obligații contractuale sau legale.

6.3. Dreptul la portabilitatea datelor – persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care îl privesc şi pe care le-a furnizat Asociației într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea Asociației. Persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

6.4. Restrângerea procesării – persoana vizată poate solicita, în condițiile prevederilor legale în vigoare, restrângerea prelucrării datelor cu caracter personal ale acestuia.

6.5. Dreptul la opoziție – persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării de către Companie a datelor cu caracter personal ale acestuia pentru scopuri publicitare, precum și oricăror alte prelucrări al căror unic temei este interesul legitim al Asociației. Această opoziție se poate realiza nemotivat în ceea ce privește procesarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing.

6.6. Retragerea consimțământului – în situațiile în care datele cu caracter personal ale persoanei vizate sunt prelucrate pe baza consimțământului acesteia, persoana vizată are dreptul de a retrage acest consimțământ în orice moment. Cu toate acestea, această revocare nu va afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale persoanei vizate anterior momentului retragerii consimțământul și nici continuarea prelucrării în baza unui alt temei legal.

6.7. Dreptul de petiționare – persoana vizată are dreptul, în orice moment, de a contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și, eventual, de a depune o plângere la autoritățile competente.

Atenție! Vă amintim că aceste drepturi trebuie exersate în mod rezonabil, abuzul de drept putând atrage răspunderea civilă, administrativă sau penală a Utilizatorului!

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la adresa anspdcp@dataprotection.ro, precum și prin completarea formularului online la adresa https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala.

În vederea exercitării drepturilor anterior menționate, persoana vizată poate transmite un e-mail la adresa vatramcp@gmail.com. Un astfel de e-mail trebuie să fie însoțit de toate datele de contact ale Utilizatorului, precum și un mijloc de verificare a identității acestuia (de exemplu, o copie a cărții de identitate). Cu toate acestea, Asociația își menține dreptul de a respinge astfel de cereri în situația în care vor fi considerate abuzive sau efectuate cu depășirea prevederilor legale în vigoare.

 1. Modificări

Asociația își rezervă dreptul de a modifica această Politică de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal în orice moment, inclusiv, dar fără a se limita la modificări în sensul adaptării acesteia la modificările survenite în ceea ce privește serviciile oferite sau normele legale aplicabile. Orice modificare a prezentei declarații va produce efecte începând cu momentul publicării.

Ultima modificare a prezentei Politici de Confidențialitate a avut loc la data de 09.02.2022.

 1. Contact

Pentru orice nelămuriri referitoare la protecția datelor cu caracter personal ale Utilizatorului, ori cu privire la exercițiul drepturilor Utilizatorului în acest sens, acesta poate contacta Ofițerul Responsabil cu Protecția Datelor cu caracter personal prin e-mail (vatramcp@gmail.com)