Galeriile de Artă „Ștefan Luchian”, Botoșani

Prima pinacotecă a Botoșanilor a fost deschisă în 1960 într-o clădire situată în Calea Naţională nr. 162 prin strădania Ilenei Turuşancu – profesor de limba şi literatura română la Liceul „Mihai Eminescu” şi a pictorului Eugen Ispir.

Cel mai însemnat fond îl reprezintă lucrările din donaţia muzicianului Vasile Filip – realizată în 1977 – un număr de 45 lucrări semnate: Eustaţiu Stoenescu, Rudolf Schweitzer – Cumpănă, Theodor Pallady, Camil Ressu, Nicolae Tonitza, Gheorghe Petraşcu, Jean Al. Steriadi şi alţii.

Între operele valoroase din patrimoniul Secţiei de Artă se află şi un important număr de sculpturi semnate de Iulia Oniţă, Ovidiu Maitec şi Dan Covataru, precum şi numeroase tapiserii aparţinând unor artişti plastici de valoare precum Cella Neamţu, Aspazia Burduja şi Ileana Balotă.

Sunt organizate temporar expoziţii tematice, muzeale sau personale de artă plastică şi decorativă