Muzeul Etnografic al Moldovei, Iaşi

Muzeul Etnografic al Moldovei a fost întemeiat în anul 1943. Sarcina de organizare a colecţiilor muzeale i-a revenit conferențiarului Ion Chelcea, numit de către Rectoratul Universităţii „Al. I. Cuza” la catedra de etnografie.Ion Chelcea, format la şcoala etnografică clujeană, era considerat, în acel moment, drept etnograful cel mai indicat pentru organizarea viitorului Muzeu Etnografic al Moldovei, instituţie care lipsise până atunci Iaşului. În 1943 se fac primele donaţii, cea mai importantă fiind a magistratului ieşean Iuliu Pascu, formată din 340 de obiecte – ţesături, scoarţe, port popular, ceramică şi obiecte de lemn.Din anul 1954 muzeul este mutat în Palatul Culturii.Renumitul…

Detalii

Muzeul Județean Ialomița, Slobozia

Muzeul Județean Ialomița a fost înființat în a doua jumătate a deceniului șapte al secolului al XX-lea.În decembrie 1971 s-a deschis a doua secție, la Slobozia, cu profil de etnografie.Colecția de obiecte a muzeului însumează un număr de circa 25000 de obiecte ce se constituie în patrimoniul cultural al județului Ialomița, care aparține Patrimoniului Cultural Național. Aceasta este organizată tematic pe următoarele colecții: arheologie, istorie, etnografie, artă , colecția „Nicolae și Zamfira Tuzlaru“ (intrată prin donație în patrimoniul muzeului în anul 2001). Muzeul Județean Ialomița are sediul central în municipiul-reședință de județ Slobozia, bd-ul Matei Basarab, nr. 30, iar în…

Detalii

Muzeul de Istorie Locală şi Etnografie Brad, Hunedoara

Muzeul de Istorie Locală și Etnografie Brad își desfășoară activitatea într-o clădire construită între anii 1964-1965, pe una din străzile vechi ale municipiului Brad, în apropiere de podul peste Crișul Alb, sub care, într-un sfârșit de octombrie al anului 1784, Crișan vorbește cu iobagii din Zarand veniți la târg, le arată crucea de aur primită de Horea de la împărat, și-i cheamă la biserica din satul Mesteacăn, pentru mai multe lămuriri. Muzeul de Istorie Locală și Etnografie aparține secţiei de Istorie și Artă a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva și a luat fiinţă în data de 26 ianuarie…

Detalii

Muzeul de Etnografie şi Artă Populară, Orăștie, Hunedoara

Situat în centrul orașului, Piața Aurel Vlaicu, nr.1, muzeul din Orăștie a fost înființat în vara anului 1952, din inițiativa unui grup de entuziaști locali care s-au constituit într-un „colectiv voluntar”.Patrimoniul inițial cuprindea cca 800 de exponate rezultate din donații, constând în instalații tehnice, unelte, ceramică, monede și multe alte materiale ilustrative pentru evoluția nivelului de viață a locuitorilor acestor meleaguri. Din anul 1958, forma de organizare structurată pe voluntariat capătă o formă instituționalizată prin angajarea de personal specializat.Profilul muzeului se orientează către arta populară la începutul anilor 70, mai precis în 1974 la reorganizarea expoziției permanente. Acum se schimbă…

Detalii

Muzeul Câmpia Băileştiului, Dolj

Muzeul Câmpia Băileştiului din Băileşti, județul Dolj, a fost înfiinţat în anul 1970 prin venirea lui C. Cîşlaru de la Muzeul Olteniei – Craiova, cu o expoziţie permanentă de etnografie.În 1975 se realizează şi expoziţia permanentă a secţiei de istorie. Muzeul prezintă colecţii de arheologie: ceramică şi unelte aparţinând culturilor Sălcuţa şi Coţofenii din Dos, obiecte din epoca geto-dacică.Sunt expuse, de asemenea, obiecte de port popular din Câmpia Băileştilor, covoare, scoarţe, ceramica, obiecte casnice.

Detalii

Muzeul de Etnografie Braşov

În anul 1908, la iniţiativa a cinci colecţionari saşi braşoveni, se constituie patrimoniul Muzeului Asociaţiei Colecţionarilor Braşoveni, al cărui fondator a fost Iulius Teutsch.Muzeul se va dezvolta şi, începând din 1912, se va numi Muzeul Săsesc al Țării Bârsei, acesta încheindu-și activitatea la sfârşitul celui de-al doilea război mondial, o parte din colecţiile sale ajungând la Universitatea Braşov, iar altă parte la Muzeul Regional Braşov, înființat în 1950. În anul 1967, în cadrul Muzeului Județean Brașov, ia ființa Secția de etnografie care, din 1990, devine instituție autonomă cu statut juridic.Clădirea în care funcționează muzeul a fost construită în 1902 şi…

Detalii

Muzeul Memorial „Arany Janos”, Salonta, Bihor

Muzeul Memorial „Arany Janos” este situat in Salonta, Piața Libertății nr. 4.Colecția este alcătuită din piese de arheologie din zonă: ceramică pictată neolitică din Săcueni, vase și unelte hallstattiene, obiecte de fier celtice de la Curtuișeni, un depozit de vase din secolul al IV-lea p. Chr. de la Marghita. Deține piese de etnografie locală și unelte viticole și de pescuit.Clădirea muzeului este declarată monument istoric. Muzeul este amenajat într-un turn medieval compus din parter și patru etaje, având o înălțime de 22 m.Turnul Ciunt, monument istoric, construit în 1606 – 1630, a folosit ca turn de observare.Această clădire nouă a…

Detalii

Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu”, Bacău

Primul muzeu din Bacău a fost înfiinţat în 1957, ca muzeu regional. în timp acesta a cunoscut diverse transformări, cuprinzând secţii de artă, etnografie, pentru o perioadă chiar de ştiinţele naturii.În actuala structură, Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu” funcţionează din anul 2003, atunci când au fost unificate, Muzeul Judeţean de Istorie ”Iulian antonescu” şi Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă.În actualul sediu, o clădire nouă, este expusă o bogată colecţie de arheologie: material paleolitic (de la Buda, Lespezi), neolitic, piese din epoca bronzului, obiecte hallstattiene (depozitul de arme şi podoabe din necropola de la Gioseni), piese dacice (unelte agricole şi meşteşugăreşti,…

Detalii

Complexul Muzeal al învățătorului Paul Țarălungă, Prăjești, Bacău

Complexul format dintr-un muzeu și o grădină botanică poartă numele fostului învățător din sat. Paul Țarălungă (1921-2012). S-a născut în Prăjești și a început să adune piese începând cu 1945.În 1970 a reușit deschiderea muzeului, în care ținea și lecții cu elevii săi. Sunt expuse obiecte din domeniile: botanică, zoologie, arheologie, paleontologie, etnografie, geologie și chiar și o sală dedicată numismaticii.În muzeu poate fi văzut un embrion uman, conservat în formol, în diverse stadii de evoluție.Multe dintre lucruri au fost găsite în împrejurimi, cum e și pisica sălbatică împăiată, găsită în Prăjești în 1970. Grădina botanică este unică, dacă ne…

Detalii