Muzeul Cetatea Neamțului, Târgu Neamț, Neamț

Cetatea Neamțului a fost ridicată în timpul lui Petru I Mușat. Prima mențiune documentară datează din 1395.
În timpul domniei lui Alexandru Lăpuşneanu (1564 – 1568) cetatea a fost distrusă parţial. În anul 1691, cetatea este apărată de un mic grup de plăieşi în faţa asediului armatei polone conduse de Ioan Sobietski.
Întărită prin lucrările făcute în timpul lui Ştefan cel Mare, cu şanţul de apărare flancat cu bastioane puternice, cu ziduri supraînălţate, cu căi de acces, care făceau imposibilă transportarea maşinii de luptă pentru distrugerea zidurilor.

Muzeul Cetatea Neamțului, Târgu Neamț, Neamț

Cetatea Neamţ a devenit una din cele mai puternice cetăţi din Ţara Moldovei. Lucrările de reconsolidare a zidurilor, efectuate între anii 1968 – 1972, sub conducerea cunoscutului arh. Ştefan Balş, au urmărit conservarea şi menţinerea monumentului aşa cum este, fără reconstrucţia părţilor dispărute.
Din lipsa unor informaţii sigure, s-au executat doar unele terase necesare vizitării în bune condiţii a acestui obiectiv istoric. În 2007-2008 au avut loc ample lucrări de restaurare.

Muzeul Cetatea Neamțului, Târgu Neamț, Neamț

Muzeul Cetăţii Neamţ(ului) a fost înfiinţat încă din toamna anului 1940, colecţiile sale fiind îmbogăţite pe baza cercetărilor din anii 1942 şi 1943. Confruntările militare care au avut loc în vara anului 1944 au distrus însă această realizare, la care fostul asistent al prof. Ilie Minea de la Universitatea din Iaşi şi-a adus o contribuţie esenţială.
În 1956, D. Constantinescu este chemat la Târgu Neamţ, de la Palatul Culturii din Iaşi, în vederea organizării muzeului, care este reînfiinţat (doar în acte) la 11 februarie 1957, când ia naştere şi muzeul „Ştefan cel Mare” din localitate, cele două unităţi fiind aşa-zis inaugurate la jubileul sărbătorit la 14 aprilie. Datorită vicisitudinilor epocii, muzeul Cetăţii Neamţ îşi încheie în scurtă vreme existenţa, deşi interesul publicului ar fi fost pe măsura valorii exponatelor şi a cunoscutului monument istoric vizitat.