Casa-Muzeu Ioan Mihalyi de Apşa, Sighetu Marmației, Maramureș

Casa Memoriala Dr. Ioan Mihalyi de Apsa este primul muzeu al Maramureșului edificat la sfârșitul secolului al XIX-lea, de către unul dintre membrii familiei Mihalyi de Apsa.
În casa sa au fost ținute ședințele asociațiilor românești. A finanțat artiști, ca de exemplu pe Simion Hollosy , întemeietorul Școlii de pictură băimărene dar și creator de școală la München. În această casă au fost crescut cei 12 copii, patru băieți și opt fete.
În 4 încăperi se poate vedea mobilierul originar, biblioteca academicianului, un bogat fond de tablouri și documente. La etaj este o expoziție despre Marea Unire, iar la parter sunt expuse tablourile pictorilor Traian Bilțiu Dăncuș, Gheorghe Chivu și Vasile Kazar.
În Casa memorială Dr. Ioan Mihalyi de Apșa se păstrează, într-o ambianță de epocă, mare parte din universul de viață materială și spirituală în care a trăit juristul și istoricul Dr. Acad. Ioan Mihalyi de Apșa. Casa sa a adăpostit şi şedinţele Asociaţiunii pentru Cultura Poporului Român din Maramureş (înfiinţată la 13 decembrie 1860) al cărei mentor şi sprijinitor a fost toată viaţa, a patronat şedinţele Societăţii de Lectură ”Dragoşiana”, întemeiată în anul 1867 şi care îşi avea sediul tot aici, a susţinut material Preparandia (primul institut pedagogic românesc, 1862). Dr. Ioan Mihalyi de Apșa a fost un susținător activ al unor artiști și s-a implicat cu toată fiinţa şi priceperea în viaţa culturală şi socială a românilor din Maramureș.

Ioan Mihaliy de Apsa s-a născut la 25 ianuarie 1844, in satul Ieud.
A fost membru corespondent al Academiei Regale Romane, fondator al „Asociațiunii pentru Cultura Poporului Roman” din Maramureș, fondator al departamentului Sighet al ASTE-i, luptător pentru drepturile limbii romane in comitat, primul doctor intre juriștii maramureșeni si colecționar de numismatica si de obiecte vechi.

Muzeul este situat in Sighetul Marmației, pe strada Dr. Mihalyi de Apsa, nr, 19.