Muzeul Anghel Saligny, Fetești, Ialomița

Clădirea în care funcționează în prezent Muzeul Municipal din Fetești este la rândul ei un muzeu. Are peste un secol, iar aici a funcționat ani buni Primăria Fetești… Situația s-a schimbat după 1940, când Centrul Civic s-a mutat în zona gării, unde se află și astăzi. Aflată în patrimoniul administrației locale, clădirea a devenit din 2012 Muzeul Municipal Fetești. Spațiile expoziționale sunt împărțite în 4 camere, pentru că sub același acoperiș funcționează și o secție a Bibliotecii Municipale Fetești. Prezintă machete, documente şi fotografii privitoare la podurile dintre Fetești – Cernavodă, monede romane (sec. III – IV d. Chr.), vase…

Detalii

Muzeul Axiopolis, Cernavodă, Constantă

Muzeul Axiopolis funcționează într-o clădire cu o istorie în spatele ei.Situat pe strada Ovidiu nr. 19 clădirea, fostă casă a pompierului, apoi casă a pionierului unde s-au desfășurat cercuri de arheologie, astrologie, fotografie, în 2006 clădirea a fost recondiționată, reamenajată şi mobilată cu mobilier modern pentru expunerea vestigiilor istorice. Muzeul a fost inaugurat pe 3 iunie 2006 şi are 4 săli de expunere, 2 holuri şi 2 turnuri etaj. Astfel în „Sala 1” muzeu ne introduce în istoria din perioada neo-eneolitică ( 5500-2500 î.Hr.). Cunoscute mai ales prin celebrul cuplu „Gânditorul şi perechea sa”, capodoperă a sculpturii neolitice descoperite la…

Detalii

Muzeul Căilor Ferate Române (CFR), București

Preocuparea pentru înființarea unui muzeu al Căilor Ferate Române în 1924, când Theodor Balș, subdirector general al CFR, își manifesta interesul pentru păstrarea documentelor cu valoare istorică și salvează de la dezmembrare numeroase tipuri reprezentative de locomotive vechi, între care și faimoasa „Călugăreni”, una dintre cele dintâi care au rulat pe prima cale ferată din Principatele Unite, București – Giurgiu. Tot el semnează, în 1937, ordinul Direcției Generale a CFR de înființare a unui muzeu de cale ferată. În acest ordin se stipulau, printre altele, și scopurile muzeului. Acesta urma să contribuie la “instruirea profesională a personalului CFR”, dar și…

Detalii

Gara Fluvială din Brăila

Gara Fluvială din Brăila, cunoscută și sub denumirea de Căpitănia Veche, o clădire impunătoare construită de cunoscutul arhitect Anghel Saligny, situată la nr. 4 pe strada care îi poartă numele, este locul din care porneau odinioară la drum navele ce străbăteau cursul Dunării.Gara în care se adăposteau pasagerii a fost proiectată de către marele arhitect pentru a semăna cu un vapor de epocă și, mai apoi, a fost construită între 1904 și 1906. La parterul clădirii erau incluse două săli de așteptare, pentru clasa I și clasa a II-a, o casă de bilete și o toaletă publică, în timp ce…

Detalii