Muzeul Axiopolis, Cernavodă, Constantă

Muzeul Axiopolis funcționează într-o clădire cu o istorie în spatele ei.
Situat pe strada Ovidiu nr. 19 clădirea, fostă casă a pompierului, apoi casă a pionierului unde s-au desfășurat cercuri de arheologie, astrologie, fotografie, în 2006 clădirea a fost recondiționată, reamenajată şi mobilată cu mobilier modern pentru expunerea vestigiilor istorice.

Muzeul a fost inaugurat pe 3 iunie 2006 şi are 4 săli de expunere, 2 holuri şi 2 turnuri etaj.

Astfel în „Sala 1” muzeu ne introduce în istoria din perioada neo-eneolitică ( 5500-2500 î.Hr.). Cunoscute mai ales prin celebrul cuplu „Gânditorul şi perechea sa”, capodoperă a sculpturii neolitice descoperite la Cernavodă într-un mormânt din necropola de înhumare de pe Dealul Sofia (în anul 1956), comunităţile neo-eneolitice din zona Dunării au avut o lungă evoluţie în timp, colinele însorite de pe malul drept al Dunării oferindu-le un cadru natural ideal locuirii de durată.
În „Sala 2” luăm contact cu perioada Hallstattiană – prima epocă a fierului (1200- 450/300 î.Hr.) care cunoaşte manifestări culturale cu trăsături specifice. Denumirea culturii este dată după localitatea cu acelaşi nume din Austria.
„Sala 3” este dedicată perioadei de început a ocupării Daciei de către romani în urma a două mari războaie încheiate cu cucerirea teritoriului dintre Carpaţi-Dunăre-Pont şi transformarea lui în provincie imperială romană. Vechea cetate grecească Axiopolis îşi va continua activitatea şi în epoca romană. Datorită pozitiei sale strategice, romanii vor înfiinţa aici o „nautae universi Danubii”, o asociaţie a marinarilor de pe Dunăre.
„Sala 4” corespunde perioadei romane târzii (sfârşitul sec. III-IV e.n) şi prezintă vestigii ale prezenţei romanilor la Axiopolis, Capidava, Sacidava şi Basarabi. Poate fi studiat un plan al cetăţii şi etapele sale de construcţie.
„Holul muzeului” este dedicat sec. XI-XX, aici fiind evocată personalitatea lui Anghel Saligny, prin prezenţa machetei podului construit de marele inginer inaugurat în anul 1859.