Teatrul de Nord din Satu Mare

Funcționează într-o clădire construită în 1889, în stil neoclasic, cu un etaj. Faţada, realizată în trei registre, din care cel din centru este decroşat în profil semicircular, cu un acoperiş cupolă, are la parter un pridvor susţinut de patru stâlpi. Ferestrele faţadei sunt boltite şi au un ancadrament terminat în partea superioară cu frontoane triunghiulare decorative. Sala de spectacole a fost construită să cuprindă 800 de locuri; este decorată în stucatură, cu motive specifice epocii.Arhitecţii au fost Voijta Adolf şi Sziksay, iar decoraţiile şi frescele interioare au fost executate de Spanraft şi Hirsch.Teatrul sătmărean are o tradiție veche de 220…

Detalii

Casa Memorială Vasile Lucaciu, Apa, Satu Mare

Casa, ridicată în anul 1874, este construită din lemn, acoperită cu paie, formată din două camere, tindă și prispă, un exemplu de arhitectură populară specifică zonei Someșului inferior.Aici a locuit dr. Vasile Lucaciu în perioada 1885-1914.Casa are formă dreptunghiulară, situată perpendicular pe şosea. Este construită din bârne de lemn, aşezate pe talpă groasă de stejar, îmbinate prin platuire.Casa este joasă, iar acoperişul din paie în două pante este prevăzut cu două şuturi trapezoidale, cu un geam iluminator.Casa este compusă din trei încăperi, camera de faţă sau camera curată, în mijloc o tindă şi camera din spate. Interiorul din prima cameră…

Detalii

Muzeul Județean Satu Mare

Clădirea actuală a Muzeului Județean Satu Mare a fost construită în anul 1936, după planurile arhitectului G. P. Liteanu.Primele colecţii muzeale sătmărene s-au constituit în cadrul cercului Kölcsey (1891), în anul 1905 înfiinţându-se Muzeul Municipal Satu Mare. După 1918, prin strădaniile cărturarului Dariu Pop, s-au pus bazele unui nou muzeu municipal. În anul 1958 renumitul artist sătmărean Aurel Popp conduce organizarea Muzeului Raional, aflat în actuala clădire a Muzeului de Artă (P-ţa Libertăţii nr. 21), unde a funcţionat până în anul 1984.În anul 1968, Muzeul a primit statutul de Muzeu Judeţean, având secţii de arheologie, istorie, etnografie, artă.Muzeul deține colecții…

Detalii

Muzeul Municipiului Carei (Castelul Karoly), Satu Mare

Muzeul din orașul Carei este găzduit de Castelul Karoly, monument de arhitectură, construit între anii 1892-1894, unde sunt expuse unelte, arme, ceramica pictata, un mormânt dublu de înhumare din cultura Otomani, piese de paleontologie, malacologie si ornitologie din zona Careiului.Construcția datează din anul 1482, când s-a ridicat mai întâi o casă întărită. În anul 1592, în fața pericolului turcesc, aceasta se transformă în cetate, cu șanțuri de apărare și bastioane în formă patrulateră.Cetatea este dărâmată în anul 1794 în locul ei fiind ridicat un castel, reședință a nobililor Kàroly. În anul 1894 castelul se reface în forma în care se…

Detalii

Muzeul Țării Oașului, Negreşti-Oaş, Satu Mare

Muzeul are două secţii: expoziţii permanentă cu o valoroasă colecţie de etnografie şi artă populară, dar şi de artă contemporană în Galeriile Dr. Mihai Pop şi Muzeul în aer liber.Arhitectura tradițională este reprezentată de biserica de lemn din satul Lechința care datează din prima parte a secolului XVII, de casele din Racșa, Moișeni și Negrești (secolele XVIII-XIX), care, împreună cu cele zece construcții-anexă, formează trei gospodării complete, de două case moleculare din Gherța Mică și de casa de olar din Vama. În interioare sunt expuse piese valoroase din colecțiile de țesături, port popular, icoane, ceramică, mobilier și unelte ale muzeului.Secţiunea…

Detalii

Muzeul din satul Craidorolț, Satu Mare

Muzeul a fost inaugurat pe 27 mai 2016. Fondator şi proprietar al colecţiei este Avram Sorin. Muzeul este compus din mai multe camere: zona Codru,obiecte ceramice,obiecte din epoca Ceauşescu,mobile ungureşti şi şvăbeşti,obiecte din zona Oaş şi Maramureş,obiecte electrocasnice din secolul trecut,unelte agricole şi meşteşugăreşti, în podul casei mobilier popular, în curte maşini agricole şi viticole. Muzeul numără peste 3.000 de exponate.„Pentru mine toate obiectele au aceeaşi valoare. Desigur, muzeografii apreciază altfel valorile într-un muzeu, dar eu apreciez asemeni unui părinte când are mai mulţi copii. Eu din acest muzeu am făcut o pasiune. În viaţă fiecare o are anumite hobby-uri,…

Detalii

Muzeul de Artă Satu Mare

Clădirea in care se afla Muzeul de Artă Satu Mare a fost construită în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în stil neogotic, și este cunoscută sub numele de Casa Vécsey.Pe acest teren se afla în secolul al XVIII-lea o clădire ce servea ca depozit Cetății Satu Mare.În 1911 pe clădire a fost montată placa comemorativă a Păcii de la Satu Mare, executată de pictorul Aurel Popp. Imobilul în care funcţionează Muzeul de Artă are forma literei „L” şi curpinde două corpuri cu stiluri arhitecturale diferite, ridicate în perioade diferite. În anul 1798, baronul Vecsey a achiziţionat o clădire…

Detalii

Muzeul Șvăbesc Petrești, Satu Mare

Casa care adăpostește muzeul este datată 1881 și este compusă din patru camere, două holuri, o bucătărie și două pivnițe (una pentru păstrarea vinului).Casa tradiţională din Petreşti păstrează unele elemente ale culturii materiale a şvabilor, populaţie vorbitoare de limba germană, originară din Germania istorică, colonizată în această regiune în secolul al XVIII-lea.În această perioadă populaţia şvabă a fost prezentă într-un număr reprezentativ în judeţul Satu Mare de azi.Pe toată lungimea ei are un târnaț sprijinit pe stâlpi de lemn, fixați în tălpi de fontă, iar în partea superioară având ornamente florale traforate. Camerele sunt mobilate cu piese de brad confecționate…

Detalii

Casa Memorială Aloisie Tăutu, Valea Vinului, Satu Mare

Expoziția cu caracter memorial este organizată în casa în care a trăit Aloisie Tăutu (1895-1981), canonic, istoric, consilier ecleziastic la Legația română de la Vatican, autor a numeroase lucrări teologice și istorice.Casa albă cu coloane la intrare are trei camere, în care vizitatorul poate afla mai multe despre un om care s-a dedicat chemării sale spre studiu şi spre răspândirea învăţăturii creştine. Camera din faţă prezintă piese de mobilier, masă de birou cu accesoriile cu care a lucrat, precum și fotografii şi picturi ale familiei şi prieteniilor.A doua cameră este mobilată ca şi o sufragerie. În ultima cameră, dormitorul, se…

Detalii

Muzeul Moților, Scărișoara Nouă, Satu Mare

Casa ce găzduiește expoziția etnografică este o construcție ce datează din anii 1940, ridicată de săteni, fiind folosită ca și casă parohială.Între cele două clădiri se găsește amplasat bustul lui Horea, realizat din bronz. Moții din Munții Apuseni, colonizați în aceste locuri în anul 1924 și au păstrat multe dintre tradiții și obiectele folosite în viața de zi cu zi, atât în gospodărie, dar și la munca câmpului. În prima cameră a expoziției de etnografie, este amenajat un interior țărănesc.A doua cameră ne prezintă industria ceramică și textilă, cu costume populare și vase ceramice.A treia cameră ne prezintă unelte agricole…

Detalii