Casa memorială Alexandru Sahia, Mânăstirea, Călăraşi

Casa memorială conține interioare de epocă reprezentative pentru viaţa intelectualităţii din mediul rural din primele decenii ale secolului al XX-lea. Muzeul este organizat în casa părintească a scriitorului Alexandru Sahia (1908 – 1937), imobil locuit până în 1963, când a fost vândut de fratele scriitorului către Muzeul Civilizaţei Gumelniţa Olteniţa, în scopul înfiinţării casei memoriale. Decizia de înfiinţare a muzeului comunal a fost luată în 1965.Casa a fost redeschisă pentru public în 2002, după ce a fost închisă pentru a se efectua lucrări de renovare care au durat mai mulţi ani. În cele patru încăperi sunt reconstituite momente reprezentative pentru…

Detalii

Muzeul Civilizației Gumelnița, Oltenița, Călărași

Muzeul a fost înfiinţat în 1957, pe baza unei donaţii formate din 902 piese arheologice, făcută de Barbu Ionescu, de profesie contabil, care a fost şi primul director al muzeului până în 1968. În 1968 a fost numit director Done Şerbănescu, care a reorganizat şi modernizat muzeul. Colecţiile muzeului au sporit considerabil, ajungând la 15.500 obiecte arheologice şi numismatice. Clădirea este construită în 1926 (arh. Ion Cernescu). Iniţial a fost destinată găzduirii de manifestări culturale, apoi o parte din local a găzduit temporar filiala Olteniţa a Băncii Naţionale şi Sfatul Popular Raional. Sunt expuse materiale ale culturii eneolitice Gumelniţa (unelte…

Detalii

Muzeul Dunării de Jos, Călărași

Muzeul din Călărași a luat ființă în 1950 şi funcționat din anul 1951 într-o casă cu 6 încăperi, situată lângă primărie, pe strada Sf. Nicolae, în spatele bisericii cu același nume. A început să funcţioneze propriu-zis în anul 1954, având profilul arheologie, ca urmare creşterii rapide a patrimoniului. Această dezvoltare a patrimoniului se datora unui grup de intelectuali entuziaşti printre care Niţă Angelescu – primul director al muzeului, Vasile Culică, Iatan Constantin, Gheorghe Florea ş.a. Datorită activităţii lor au fost descoperite numeroase rezervaţii arheologice şi monumente istorice, iar creşterea patrimoniului a determinat autorităţile vremii să schimbe în mai multe rânduri…

Detalii