Muzeul Șvăbesc Petrești, Satu Mare

Casa care adăpostește muzeul este datată 1881 și este compusă din patru camere, două holuri, o bucătărie și două pivnițe (una pentru păstrarea vinului).Casa tradiţională din Petreşti păstrează unele elemente ale culturii materiale a şvabilor, populaţie vorbitoare de limba germană, originară din Germania istorică, colonizată în această regiune în secolul al XVIII-lea.În această perioadă populaţia şvabă a fost prezentă într-un număr reprezentativ în judeţul Satu Mare de azi.Pe toată lungimea ei are un târnaț sprijinit pe stâlpi de lemn, fixați în tălpi de fontă, iar în partea superioară având ornamente florale traforate. Camerele sunt mobilate cu piese de brad confecționate…

Detalii

Muzeul de Istorie Buhuși, Bacău

Muzeul este adăpostit în fostul conac al boierului Toader Buhuş, datând din sec. al XVIII-lea.În 1991 expoziţia de istorie a fost reorganizată, prin dezafectarea sălii de istorie contemporană şi îmbogăţirea colecţiilor cu utilaje tehnice care să ilustreze istoria industriei textile din Buhuşi: darac de scărmănat lână, mici subansamble, război de ţesut, meliţă, roţi de tors, cataloage cu mostre de stofe, costume naţionale, ştergare etc. Toader Buhuș deținea dregătoria de sluger, persoana care se ocupă cu aprovizionarea cu alimente, în special carne (pe moșia sa sunt atestați 3 casapi).În 1819 boierul obține hrisov domnesc pentru înființarea unui târg pe moșia Bodești,…

Detalii