Casa Mavrocordat din Vaslui

Casa Mavrocordat (in prezent Palatul Copiilor) este o clădire istorică din municipiul Vaslui.Clădirea care a purtat la început numele voievodului Constantin Mavrocordat a fost construită între anii 1883 si 1892 de către Gheorghe Mavrocordat, iar în perioada interbelică a fost cumpărată de mareșalul Constantin Prezan.În anul 1930, clădirea a fost donată armatei. În anul 1956, Casa Mavrocordat şi-a schimbat profilul: a devenit Palatul Copiilor (sau Clubul elevilor). Astfel, edificiul a trecut în patrimoniul Ministerului Educației şi Cercetării, unde se află şi în prezent.Palatul a fost ridicat din cărămidă și zid, dezvoltat pe un subsol parțial și un parter.Iese în evidență…

Detalii

Muzeul Viticol Huși, Vaslui

Muzeul viticol din Huși este primul de acest fel deschis in Romania, in 1966.Cu 60 de ani înainte de deschiderea sa, Spiru Haret împreună cu alte personalități ale vremii sale, a deschis la Huși prima vinoteca școlara, ca un loc inde sa se învețe ” cu carte ” vechile tradiții moldovenești in ale prelucrării strugurilor. Alături de sala cu 500 de vestigii viti-vinicole, s-a introdus în zestrea muzeului o sală de 150 figuri zoomorfe şi antropomorfe din butuci naturali de viță-de-vie „sculptați de natură“.Mai există o sală a biruinței şi recunoștinței sau „Sala înaintașilor şi urmașilor“, pe al cărui fronton…

Detalii

Muzeu Municipal Huși. Casa Adam Mitache, Vaslui

Muzeul ocupă o clădire, monument istoric datând din 1880, construită de către moșierul Adam Mitache, în stil neoclasic, pe o fundație de secolul al XVIII-lea.La începutul secolului al XX-lea clădirea a fost restaurată de arh. Lorenzzo Colavini.Colecțiile inițiale au provenit din donațiile prof. Ştefan Bujoreanu şi ale învățătorului Gheorghe Melinte.Din punct de vedere muzeistic, colecțiile au fost grupate pe următoarele secții: arheologie, istorie, si etnografie.Pana in 1979 a funcționat si o secție de științele naturii.Secția de etnografie ilustrează, prin obiecte de o deosebita valoare documentara si artistica, iscusința meșterilor locali si vechimea practicilor legate de îndeletnicirile tradiționale, ca: agricultura, viticultura,…

Detalii

Casa memorială Emil Racoviță, Vaslui

Conacul „Emil Racoviţă” este un ansamblu de monumente istorice compus din corpul vechi, corpul nou, ruinele beciurilor și parcul cu arbori seculari.Aici sunt expuse obiecte legate de viaţa şi activitatea savantului, dar şi de perioada în care a participat la expediţia în Antarctica, pe vasul „Belgica”.Colecția include trusa de călătorie, hârți cu traseul expediției, desene, diapozitive şi fotografii realizate de Emil Racoviţă la Polul Sud, fotografii şi obiecte specifice cercetării peșterilor, sabia şi bicornul său de academician, fişe de observație privind fauna şi flora arctică, lucrări științifice, conferințe susținute de Emil Racoviță.Conacul a fost ridicat în secolul XIX de către…

Detalii

Muzeul Vasile Pârvan, Bârlad, Vaslui

Muzeul Vasile Pârvan, Bârlad, Vaslui, înființat în 10 aprilie 1914, primește denumirea de Muzeul Vasile Pârvan abia în 1957.A debutat cu secția de arheologie-istorie-numismatică și pinacotecă. În anul 1956 ia ființă secția de științele naturii, iar în 1965 secția denumită Oameni de seamă ai Bârladului.Muzeul a fost creat la inițiativa prof. Stroe Belloescu și a câtorva intelectuali bârlădeni.Actualmente aici sunt adăpostite cinci secții: Arheologie-Istorie, Artă, Științele Naturii, Astronomie și Personalități Bârlădene.

Detalii

Muzeul Județean Vaslui

Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui a fost inființat în 1974 ca instituție muzeală cu profil mixt de istorie și etnografie.Deschiderea muzeului a avut loc la data de 26 septembrie 1975, iar primul director al muzeului fiind muzeograful Constantin Popescu. Muzeul este organizat pe mai multe domenii: Arheologie și Istorie Veche; Istorie Medievală; Cabinet Tezaur, Numismatică și Medalistică; Carte veche; Istorie Modernă și Contemporană (inclusiv perioada comunistă); Memorialistică-Personalități; Etnografie și Artă Populară; Artă plastică contemporană românească și Protejarea, conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal.

Detalii

Palatul de Justiție Huși

Amplasamentul Judecătoriei Huşi datează din anul 1892, însă înființarea unui tribunal în Huşi are loc în anul 1834, tribunal transformat ulterior în judecătorie, avându-l ca preşedinte pe Grigore Cuza.Odată cu noua organizare după construcția actualului Palat de Justiţie, începând din anul 1893 (aşa cum este atestat documentar), conducerea era formată dintr-un preşedinte, trei membri şi un procuror. Ulterior a fost înființat şi un parchet care supraveghea şi controla executarea hotărârilor judecătorești.Palatul Justiției era organizat astfel: procuratură, sală de ședințe, sală de anchetă penală, notariat, secretariat şi arhivă.După anul 1950, Tribunalul Judeţean se transformă într-unul raional. Clădirea este prevăzută cu o…

Detalii

Palatul de Justiție Vaslui

Judecătoria Vaslui, care functioneaza in Palatul de Justiție, datează din anul 1891, când, printr-o hotarâre a Consiliului Județean Vaslui a fost cumpărat terenul în suprafață de 4520 mp. Construcția a fost realizată de constructori italieni. Imobilul a fost terminat în 1897, având parter și un etaj cu o suprafață construită de 2344,7 mp.În acest imobil a funcționat Palatul de Justiție până în anul 1950, când a fost preluat abuziv de către Primăria Vaslui.În 1974 a fost retrocedat Ministerului de Justiție și imobilul a fost supus reparațiilor capitale.

Detalii

Colțișorul meu de altădată, sat Bălteni Deal, comuna Bălteni, jud. Vaslui

Casa în care au locuit străbunicii Teodorei Panainte primește vizitatori din iulie 2020.Ea a fost cea care a insistat ca locuința să fie păstrată, și nu dărâmată, cum se obișnuiește în zilele acestea. Muzeul a pornit de la două covoare, o icoană și războiul de țesut. Apoi, Teodora a adunat din mai multe sate obiecte pe care să le păstreze în casă: prosoape, unelte de țesut, cămăși, covoare etc.Colțisorul meu de altă dată poate fi vizitat de oamenii care sunt atrași de tradițiile românești. Am două camere și o tindă (un hol), una este odaie de lucru, acolo am un…

Detalii