Leon Coruț – făuritorul de clopuri cu păun de la Salva, Bistrița-Năsăud

Localitatea Salva este renumită ca loc de naștere al tradiției clopurilor cu păun, în continuare rare, deoarece la confecționarea acestora sunt necesare între 300 și 700 de pene de păun. Clopul se poartă numai de către feciori, iar în funcție de numărul de rânduri (între 3 și 7), acesta este un semn al bogăției celui care îl poartă. După căsătorie, bărbatul oferă păunul fratelui său, sau îl vinde unui alt flăcău.Aici s-a născut în anul 1931 meșterul Leon Coruț, care a început să lucreze clopuri cu păun încă de la vârsta de 15 ani. Deși tatăl său creștea cu drag…

Detalii

Aurica Brândușă – țesătoarea emerită din Slava, Bistrița Năsăud

Aurica Brândușă (1930-2020) s-a născut și a trăit în comuna Slava, județul Bistrița Năsăud, unde a continuat tradiția familiei în meșteșugul țesutului și al cusutului, pe care le-a deprins de la mama ei.Deși Aurica Brândușă țesea cu ușurință, încă de la 18 ani, toate piesele decorative textile necesare interiorului țărănesc, precum și piese tradiționale de îmbrăcăminte, principalele piese care îi ieșeau din războiul de țesut erau cergile (numite local „țoluri”), covoarele și traistele.Vorbind despre meșteșugul său și tradițiile locale, maestra povestea că „țolul este mai călduros şi lâna îi mai sănătoasă. Eu le fac grele de 8 kilograme, ţoluri de…

Detalii

Boul înstruţat, sărbătoarea dedicată zeului fertilizator

Unul dintre cele mai însemnate și mai vechi obiceiuri din zona Transilvaniei este „boul înstruţat”, acesta fiind încă practicat în câteva comune din județele Bistrița-Năsăud și Cluj.Obiceiul „înstruțatul boului”, în unele sate fiind cunoscut și ca „împănatul boului”, are origini precreștine și, așa cum arată specialiștii etnografi, reprezintă ipostaza zoomorfă a unei străvechi divinități cu puteri fertilizatoare, ce chezășuia obținerea unor recolte bogate, prosperitatea turmelor de vite, dar și fertilitatea în general.În preistorie existau o serie de sărbători dedicate zeului fertilizator al universului, substituit de taur, acesta murind și renăscând la solstițiul de iarnă, pentru ca la solstițiul de vară…

Detalii

Ritualul vechi al înmormântării. Film documentar unic în România

Comuna Șanț din județul Bistrița-Năsăud este atestată documentar încă din anul 1773, pe vremea când făcea parte din cele 44 de sate grănicerești năsăudene a căror menire era aceea de a apăra granița vechiului imperiu austro-ungar.După unirea Transilvaniei cu România, între anii 1935-1936 viața țăranilor din comuna Șanț a făcut obiectul unui studiu desfășurat de profesorul Dimitrie Gusti, părintele sociologiei românești, cel care a fost președinte al Academiei Române şi ministru al Învățământului. Mărturiile prezenței lui Dimitrie Gusti în comuna Șanț se regăsesc atât în revista „Sociologie românească”, unde au fost publicate o serie de studii despre tradițiile și obiceiurile…

Detalii

Casa Johannes Lapicida (a lui Ion Pietrarul), Bistrița, unicat în Europa

Casa lui Johannes Lapicida (Casa lui Ion Pietrarul) a fost construita in jurul anului 1500 si este unul dintre cele mai reprezentative monumente ale arhitecturii gotice din Transilvania.Clădirea este unicat în Europa, fiind prima casă care face trecerea de la Goticul târziu la Renaștere, într-o Renaștere timpurie în Transilvania. A fost ridicată în jurul anului 1500, iar în 1538 a ajuns în proprietatea lui Johannes Lapicida, zis și Muratoris (în germană Hans Maurer, tradus: Ioan Pietrarul sau Ioan Zidarul), un meșter pietrar sas bistrițean recunoscut pentru lucrările din Moldova de pe vremea Petru Rareș.Casa din Bistrița a ajuns apoi în…

Detalii

Casa Memorială „Andrei Mureșanu”, Bistrița, Bistrița-Năsăud

Casa Memorială „Andrei Muresanu” este locul în care autorul şi-a petrecut copilăria, fiind o locuinţă moştenită de la bunicii acestuia. De-a lungul timpului, aceasta a trecut prin numeroase încercări. Un puternic incendiu a ajuns să o distrugă din temelii, fiind reconstruită în perioada 1983. Începand cu anul 1984, în interiorul său au fost adăpostite colecţiile de carte.Clădirea este destul de veche, datând din perioada începutului de secol XIX, respectând modelul de construcţie clasic românesc, fără să iasă prea mult în evidenţă, completând structura şi arhitectura oraşului, aşa cum a fost conceput în acea perioadă.În interiorul său sunt adăpostite mari colecţii…

Detalii

Muzeul mineritului Rodna, Bistrița Năsăud

Cetatea Rodnei e atestată documentar la 1235, dar urmele de vieţuire pe aceste meleaguri sunt mult mai vechi, dacă luăm în calcul toporul de piatră neperforat vechi din jurul anului 300 a. Chr.Muzeul dispune de foarte multe obiecte dintre care unele de o valoare deosebită. Se remarcă astfel obiectele vechi de minerit dintre care câteva opaiţe vechi, ce demonstrează vechimea acestei ocupaţii pe aceste meleaguri. Lista trebuie completată cu toată gama de perforatoare, de tâncuşe cu care se disloca minereul din stâncă, dar şi cu fotografii privind spălătoria de minereu (Preparaţia), fotografii reprezetând grupuri de mineri din 1912-20, dar şi…

Detalii

Muzeul Literar şi Memorial „Teodor Tanco”, Bistrița-Năsăud

Gospodăria a fost constituită în perioada interbelică de către familia Pop. În anul 2001 a fost cumpărată de către scriitorul Teodor Tanco şi donată în anul 2007.Colecţia cuprinde cărţile şi obiectele din camera de lucru ale donatorului, precum şi o bibliotecă ce prezintă cărţile scriitorilor bistriţeni. Din Monor s-au ridicat în timp 14 doctori în ştiinţe, personalităţi culturale şi ştiinţifice marcante ale ţinutului bistriţean şi năsăudean, dintre care si dr. Paul Tanco, primul român doctor în matematică.Pentru toate aceste personalităţi bistriţene şi năsăudene, cât şi monorene, d-l prof.dr.Teodor Tanco a găsit de cuviinţă să înfiinţeze acest muzeu alcătuit dintr-o casă…

Detalii

Muzeul memorial „Ion Pop Reteganul”, Reteag, Bistrita-Nasaud

Clădirea a fost construită în anul 1866 şi a devenit muzeu memorial după 1955. Sub auspiciile Filialei Cluj a Academiei Române, casa memorială a fost inaugurată la 22 mai 1955.Primul custode a fost cunoscutul exeget asupra icoanelor transilvănene pe sticlă Ioan Apostol Popescu.Ridicată de tatăl folcloristului Ion Pop Reteganul, casa adăposteşte azi câteva dintre obiectele care au aparţinut acestui cărturar de valoare şi este locul unde Ion Pop Reteganul şi-a petrecut copilăria şi anii de pensie. Ambianţa austeră a spaţiului de lucru al fostului învaţător este dată de patul, biroul, masa, dulapurile cu cărţi, oglinda şi cufărul. Sunt expuse carţile…

Detalii

Muzeul „Cuibul visurilor” Maieru, Bistrița-Năsăud

Muzeul „Cuibul visurilor”, cu profil mixt: istoric-etnografic-memorial, a luat fiinţă la 27 noiembrie 1957, din iniţiativa profesorului Sever Ursa prin inaugurarea unei expoziţii memoriale prilejuită de cea de-a 72 aniversare a naşterii marelui romancier, expoziţie care a avut şansa să rămână ca durabil nucleu al actualului muzeu.Mica înfiripare de atunci avea să se îmbogăţească mereu şi să fie mutată de câteva ori, până în 1972, când s-a zidit parterul acestui edificiu.În toamna anului 1985, cu prilejul Centenarului naşterii lui Liviu Rebreanu, s-a adăugit etajul edificiului prin contribuţia comunei şi a unor organe judeţene. S-au îmbogăţit colecţiile prin donaţiile familiei scriitorului,…

Detalii