Gara din Comănești, Bacău

Realizată în 1892, pe vremea când oraşul Comăneşti era moşie a familiei Ghika, gara mai păstrează şi astăzi frumuseţea de altădată. Se află la câţiva paşi de Castelul Ghika, realizat în 1885 de arhitectul Albert Galleron, care a făcut și proiectul Ateneului Român și al Băncii Naționale a României. Gara din Comănești a fost ridicată de inginerul Elie Radu, inspirat după modelul gării din Lausanne, Elveția, ca și cea din Curtea de Argeș.Construcţia unei gări la Comăneşti s-a impus şi în contextul dezvoltării unor exploatări miniere în această regiune. După finalizarea lucrărilor, în anul 1898, s-a realizat linia CFR Târgu…

Detalii

Cazinoul din Slănic-Moldova, Bacău – primul cazinou din România

Cazinoul din Slănic-Moldova a fost ridicat de către meșteri italieni și de pe Valea Slănicului în anii 1892-1894, în stilul Art Nouveau după planurile cunoscutului arhitect ieșean George Sterian, împreună cu H. Rick, din inițiativa arhitectului Nicolae Ghica-Budești, pe atunci efor al Epitropiei „Sf. Spiridon” din Iași.Întrucât cazinoul a fost realizat în timpul domniei Regelui Carol I (1881-1914), care a susținut dezvoltarea stațiunilor românești pe modelul celor din străinătate, în multe imagini vechi acesta apare sub denumirea de ,,Casino Regal”. Cele mai vechi cazinouri din România sunt în ordine, cele din Slănic-Moldova (1894), Vatra-Dornei (1898), Constanța (1910) și Sinaia (1912).În…

Detalii

Conacul Zarifopol, Cârligi, Bacău

Conacul Zarifopol este un conac construit în anul 1850 de către boierul moldovean Ștefan Catargiu. Acesta a ajuns mai târziu în proprietatea familiei grecești Zarifopol.Unul dintre moștenitorii conacului a fost avocatul și scriitorul Dinu Zarifopol, fiul lui Teodor Zarifopol.Se povestește că, înainte cu mult timp ca acesta să moștenească locul, proprietarii conacului aveau un angajat de încredere, care le-ar fi sugerat să facă prospecțiuni pe terenul din jurul construcției pentru a găsi petrol.Angajatul familie Zarifopol ar fi chemat și plătit un specialist ca să găsească aurul negru în zonă, iar acesta a fugit cu banii. Proprietarul, păgubit, plin de rușine…

Detalii

Palatul Administrativ, Bacău

Palatul Administrativ din Bacău a fost ridicat între anii 1886-1890, în urma unui concurs câștigat în anul 1880 de către arhitectul Paul Petricu.După ce s-au terminat lucrările, la parter a fost instalat Tribunalul și Curtea cu Jurați (la mijloc și în dreapta) și Poșta, Telegraful și Casieria generală a județului, în stânga. Tot în aripa stângă era și intrarea separată pentru prefect și scara de ceremonie pe care se urca la etaj unde se ajungea la un salon și două camere rezervate regelui în cazul în care ar fi venit în oraș. Prefectul de Bacău locuia în Palatul Administrativ, la…

Detalii

Castelul Ghika, Dofteana

A fost construit în stil romantic prin secolul al XIX-lea -1889, ca și palat de vânătoare pentru familia Ghika. Pentru ridicarea sa, a fost adus un arhitect italian şi materiale pentru construcție din țări străine; un exemplu ar fi marmura de Carrara.Vechea casă de vânătoare ce datează din anul 1888, aflată în imediata apropiere a castelului, a fost renovată și extinsă de proprietar, fiind la ora actuală transformată în pensiune. Castelul are 4 nivele (demisol, parter, etaj și mansardă). Demisolul este construit din blocuri de piatră, iar pereții celor două etaje sunt din cărămidă.Pereții exteriori sunt finisați cu plăcuțe ceramice,…

Detalii

Anica Fichioş, meșter în prelucrarea fibrelor și firelor textile, Bacău

Anica Fichioş, meșter în prelucrarea fibrelor şi firelor textile, s-a născut pe 8 noiembrie 1948 in comuna Oituz, județul Bacău.Mama sa a avut grijă ca toți cei cinci copii să știe câte ceva despre arta țesutului și i-a învățat cum să facă un covor, lăicere sau scoarțe. Anica Fichioș și-a însușit moștenirea comunității, deprinzând meșteșugul de la o vârstă fragedă. Lucrând fără ostenire, își perfecționează constant tehnica până acolo încât ajunge un artist iubit.Lucrează în familie și începând din 1985, participă la expozițiile organizate în cadrul Concursului „Cântarea României”, unde merge la toate edițiile până în 1989.Anica Fichioș, învățătoare pensionară,…

Detalii

Muzeul de Istorie Tîrgu Ocna, Bacău

Muzeul de istorie situat în cadrul Casei de Cultură a orașului Tg. Ocna.Muzeul de Istorie al Orașului Tg. Ocna are expuse mai multe colecții cum sunt:– Ceramică neolitică aparținând culturii Cucuteni (fazele A si B) provenind din cadrul siturilor arheologice de la Podei – Tg. Ocna si Titila – Pârâu Boghii, ceramică de epoca bronzului provenind de la Podei , ceramică dacică de la Titelca – Cetatea Utidava, ceramică română, unelte din silex, os , piatră si bronz;– Un fond de carte veche in limbi străine ;– Fotografii ale unor instituții si monumente, fotografii cu promoții de elevi ale celor…

Detalii

Punctul Muzeal Helegiu, Bacău

Proiectul a fost realizat in urma unui parteneriat intre Primăria Helegiu si Scoală de Arte si Meserii din comuna. O contribuție importanta au avut si celelalte scoli, elevii, părinții, reprezentanții bisericii si ai politiei, precum si alți membri ai comunității. Primăria a construit o casa-muzeu, iar Scoală de Arte si Meserii si alte instituții au colecționat obiecte tradiționale si costume populare si au adunat peste 40 de culegeri si texte folclorice din zona.Colecția cuprinde obiecte adunate din comună: piese de mobilier, obiecte pentru decorarea locuinței, unelte pentru țesut şi prelucrarea cânepii, piese de port popular, ceramică.În dotare mai există cărți…

Detalii

Muzeul Feroviar Ghimeș-Făget, Cantonul 30, Bacău

Ghimeșul a fost, intr-o vreme, localitate de granița si făcea parte din Imperiul Austro-Ungar chiar la marginea localității, spre Romania, se afla cel mai estic canton de cale ferata al companiei feroviare maghiare. In Ghimeș Făget, județul Bacău, intre pod ,calea ferata si scarile de piatra ce urca catre ruinele Cetatii Rakoczi, se afla, intre pereții Cantonului 30, un muzeu feroviar. Construit lângă calea ferata si șoseaua ce făcea legătura intre Moldova si Transilvania, cantonul avea rolul de a supraveghea si proteja, fiind dotat cu aparate de semnalizare.Totodată servea si drept locuința pentru cantonier si familia lui si era cel…

Detalii

Muzeul de Istorie Buhuși, Bacău

Muzeul este adăpostit în fostul conac al boierului Toader Buhuş, datând din sec. al XVIII-lea.În 1991 expoziţia de istorie a fost reorganizată, prin dezafectarea sălii de istorie contemporană şi îmbogăţirea colecţiilor cu utilaje tehnice care să ilustreze istoria industriei textile din Buhuşi: darac de scărmănat lână, mici subansamble, război de ţesut, meliţă, roţi de tors, cataloage cu mostre de stofe, costume naţionale, ştergare etc. Toader Buhuș deținea dregătoria de sluger, persoana care se ocupă cu aprovizionarea cu alimente, în special carne (pe moșia sa sunt atestați 3 casapi).În 1819 boierul obține hrisov domnesc pentru înființarea unui târg pe moșia Bodești,…

Detalii