Muzeul județean de Istorie și Arheologie Prahova, Ploiești

Muzeul județean de Istorie şi Arheologie Prahova, înființat în anul 1955 prin strădania ctitorului muzeelor prahovene, prof. Nicolae Simache, este astăzi o prestigioasă instituție de cultură, care, prin cele 17 secţii muzeale deschise publicului, valorifică expozițional, științific şi cultural-educativ creaţii materiale şi spirituale din patrimoniul prahovean, național şi universal.Clădirea în care funcționează muzeul istoriei prahovene a fost construită în stil neoclasic după planurile arhitectului Alexandru Orăscu, autorul proiectelor Universității din București, a Librăriei Academiei, etc.Clădirea muzeului este monument de arhitectură și a fost construită în 1865, în stil neoclasic. A avut diverse destinații: 1865 – 1878 gimnaziu; 1878 – 1898…

Detalii

Curtea Domnească din Târgoviște, Dâmbovița

Curtea Domnească din Târgoviște a fost concepută ca un complex de edifcii care să servească atât ca centru al administraţiei ţării, cât şi ca locuinţă pentru domnitor, familia sa şi pentru numeroşii curteni și slujitori. Acesta era locul în care se ţineau consfătuirile divanului, se efectuau judecăţile mai importante şi se eliberau actele cancelariei. Tot aici erau primiţi oaspeţii şi călătorii străini aflaţi cu diferite prilejuri prin Țara Românească. După Câmpulung (Campolongo, sfârşitul secolului al XIII-lea) şi Argeş (Argyas, prima jumătate a secolului al XIV-lea), Târgoviştea a devenit, încă din a doua jumătate a secolului al XIV-lea (cca. 1368), curte…

Detalii