Muzeul de Etnografie Toplița, Harghita

Muzeul de Etnografie și Folclor (la început) a fost inaugurat in anul 1998 cu ocazia primei ediții a „Zilelor Miron Cristea” având membrii fondatori pe profesor-doctor Dorel Marc, prof. Zorel Suciu.În cadrul Muzeului de Etnografie se găsesc o multitudine de obiecte adunate de-a lungul vremii din satele ce împrejmuiesc Topliţa, deosebite pentru arta şi cultura românească, ce reuşesc să formeze o sinteză a bogăţiei istoriei şi a meşteşugurilor.Astfel expoziţia permanentă a muzeului cuprinde colecţia de etnografie locală, formată din obiecte utilitare şi decorative, piese ce alcătuiesc costumul popular al acestei zone, şi colecţia de pictură.Sunt exemplificate aspecte din viaţa ţăranului…

Detalii

Muzeul Etnografic Dumitru Ulieru, Pietroșița, Dâmbovița

La început a fost o colecţie şcolară strânsă de profesorul Dumitru Ulieru şi elevii săi. A fost inaugurat după obţinerea de către acesta, în cartierul Joseni, a casei monument istoric din secolul al XIX-lea aparţinând Auricăi Şerb Popescu.Clădirea care adăposteşte colecţia are două nivele cu importante spaţii deschise, prispa pe două laturi şi foişor. Casa a aparţinut iniţial lui Ghiţă Şerb Popescu. Planul clădirii implică la ambele nivele, în continuarea foişorului de pe latura de sud, o sală închisă, care împarte clădirea în două părţi egale. Această sală adăpostește şi casa scării. Parmalâcul, stâlpii, florarul şi frontonul sunt adevărate dantelării…

Detalii

Rafila Moldovan. O viață închinată cântecului

Rafila Moldovan este născută pe 19 octombrie 1939 in satul Idicel Pădure, Judeţul Mureş, fiind un rapsod popular vestit pentru harul de a cânta.De mic copil i-a plăcut să cânte oriunde se afla (la școală, pe ulițele satului, la câmp), iar vocea frumoasă și neîntrecută a făcut ca din clasa a V-a să devină conducătoarea corului școlii. Talentul l-a moștenit pe linie paternă, de la tatăl său, erou căzut la Cotul Donului, și a devenit o adevărată cunoscătoare și colportoare a repertoriului local. Pe scenă urcă pentru prima dată la 24 de ani (1963), la Căminul Cultural din Idicel Pădure,…

Detalii

Muzeul Carsium, Hârșova, Constanţa

Muzeul ilustrează, prin cele mai reprezentative descoperiri de la Hârșova şi împrejurimi, dezvoltarea civilizaţiei materiale şi spirituale din spaţiul dunărean, din neolitic până la începutul epocii moderne. Sunt expuse piese cu valoare deosebită, unele prezentate în expoziții internaționale sau naționale, tipice culturilor neolitice (Hamangia, Gumelnița), culturii epocii metalelor, civilizației romane, romano-bizantine şi medievale la Dunărea de Jos.Muzeul de la Hârşova a fost organizat de învățătorul Vasile Cotovu, fiul lui Ioan Cotovu, întemeietorul şcolii de stat din oraş, în primii ani ai secolului al XX-lea, în clădirea vechii școli. A reprezentat strădania dascălului, a copiilor şi locuitorilor oraşului, care au adunat…

Detalii

Muzeul National al Țăranului Român, București

Muzeul Naţional al Ţăranului Român este continuatorul unor îndelungate tradiţii muzeale datând încă din 1875 când, la propunerea lui Titu Maiorescu, se va constitui, pe lângă Muzeul Naţional de Antichităţi, cea dintâi secţiune de artă textilă, cu lucrări făcute la ţară: îmbrăcăminte, covoare, pânzării, postavuri etc., de la care colecţiile-tezaur ale muzeului păstrează până azi mai multe exponate. Ideea înfiinţării unui astfel de muzeu i se datorează şi lui Spiru Haret, care la 1 octombrie 1906 s-a concretizat prin înfiinţarea unui muzeu autonom al artei ţărăneşti: Muzeul de Etnografie, Artă Naţională, Artă Decorativă şi Industrială, cu sediul în clădirea fostei…

Detalii

Muzeul de Etnografie Braşov

În anul 1908, la iniţiativa a cinci colecţionari saşi braşoveni, se constituie patrimoniul Muzeului Asociaţiei Colecţionarilor Braşoveni, al cărui fondator a fost Iulius Teutsch.Muzeul se va dezvolta şi, începând din 1912, se va numi Muzeul Săsesc al Țării Bârsei, acesta încheindu-și activitatea la sfârşitul celui de-al doilea război mondial, o parte din colecţiile sale ajungând la Universitatea Braşov, iar altă parte la Muzeul Regional Braşov, înființat în 1950. În anul 1967, în cadrul Muzeului Județean Brașov, ia ființa Secția de etnografie care, din 1990, devine instituție autonomă cu statut juridic.Clădirea în care funcționează muzeul a fost construită în 1902 şi…

Detalii

Muzeul de Etnografie Gheorghe Cernea, Rupea, Brasov

Muzeul de Etnografie de la Rupea este o secţie a celui de la Braşov şi s-a înfiinţat, în forma actuală, în 2008.Costumele tradiţionale sunt spectaculoase, fiind chiar cele purtate de mai multe generaţii de saşi de la Viscri, achiziţie mai veche a Muzeului de Etnografie, care până nu demult au stat închise în depozitele muzeului din Braşov, iar acum sunt expuse la Rupea, pentru a putea fi admirate de publicul larg.Muzeul, găzduit de o clădire istorică din sec. al XVIII-lea, recent renovată, evocă lumea rurală din jurul localității Rupea, al cărei târg este atestat documentar din anul 1433. Amenajarea muzeală…

Detalii

Muzeul de Istorie Buhuși, Bacău

Muzeul este adăpostit în fostul conac al boierului Toader Buhuş, datând din sec. al XVIII-lea.În 1991 expoziţia de istorie a fost reorganizată, prin dezafectarea sălii de istorie contemporană şi îmbogăţirea colecţiilor cu utilaje tehnice care să ilustreze istoria industriei textile din Buhuşi: darac de scărmănat lână, mici subansamble, război de ţesut, meliţă, roţi de tors, cataloage cu mostre de stofe, costume naţionale, ştergare etc. Toader Buhuș deținea dregătoria de sluger, persoana care se ocupă cu aprovizionarea cu alimente, în special carne (pe moșia sa sunt atestați 3 casapi).În 1819 boierul obține hrisov domnesc pentru înființarea unui târg pe moșia Bodești,…

Detalii

Muzeul Satului Ion Chelcea, Boteni, Argeș

În comuna Boteni se află Muzeul Satului care poartă numele unuia dintre cei mai mari etnografi ai țării, prof. Ion Chelcea.La inițiativa unor oameni inimoși de-ai locului, muzeul a fost inaugurat în anul 2009, cu ocazia celei de-a 14-a ediții a Festivalului Brâul de la Boteni, îndeplinind astfel dorința marelui etnograf și încununând eforturile acestuia de a înființa un un lăcaș al culturii tradiționale locale la Boteni. Clădirea care adăpostește Muzeul Satului este construită în stilul tradițional specific zonei Muscelului, cu pridvor înalt, adăpostind două încăperi despărțite de o tindă.În muzeu se regăsește tot ce are mai frumos și mai…

Detalii