Valentin Sava, pictor

Valentin Sava s-a născut in data de 11 august 1953, in Roman, judetul Neamţ.

Intre 1964 – 1972 a urmat Liceul de Artă „Octav Băncilă” (secţia Arte plastice) Iaşi, iar intre 1979 – 1983 – Conservatorul „George Enescu” Iaşi, Facultatea de Muzică şi Arte Plastice.

In perioada 2001 – 2005 Doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, domeniul Filozofie, (Estetica artelor vizuale), iar intre 2007 – 2010 Doctorat la Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi, domeniul Arte Vizuale (Arte Plastice şi Decorative)

Din anul 1990 este membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania. Profesor la Facultatea de Arte Vizuale și Design, Universitatea de Arte „George Enescu” Iași