Muzeul județean de Istorie și Arheologie Prahova, Ploiești

|
35 vizualizări

Muzeul județean de Istorie şi Arheologie Prahova, înființat în anul 1955 prin strădania ctitorului muzeelor prahovene, prof. Nicolae Simache, este astăzi o prestigioasă instituție de cultură, care, prin cele 17 secţii muzeale deschise publicului, valorifică expozițional, științific şi cultural-educativ creaţii materiale şi spirituale din patrimoniul prahovean, național şi universal.
Clădirea în care funcționează muzeul istoriei prahovene a fost construită în stil neoclasic după planurile arhitectului Alexandru Orăscu, autorul proiectelor Universității din București, a Librăriei Academiei, etc.
Clădirea muzeului este monument de arhitectură și a fost construită în 1865, în stil neoclasic.

A avut diverse destinații: 1865 - 1878 gimnaziu; 1878 - 1898 liceu de stat; 1898 - 1944 internat, școală comercială, 1944 - 1967 liceu de fete, școală pedagog.

Muzeul județean de Istorie și Arheologie Prahova, Ploiești

La parter se află Sala Mihai Viteazul care adăpostește vestigiile privind începuturile orașului Ploiești ca așezare urbana, moment strâns legat de domnia marelui voievod Mihai Viteazul - fondatorul orașului, dar Sala Arheologiei prahovene care găzduiește descoperirile celor 150 de ani de cercetare arheologică.

În spaţiile de la etaj se află cabinetul de numismatică, unde este etalată o impresionantă colecţie de monede, care ilustrează fenomenul circulaţiei monetare de la începuturile sale până în vremurile moderne. Pandant al acestei săli este cabinetul de medalistică care reuneşte medalii, ordine şi decorații românești şi străine.
În curtea din faţa muzeului, pentru crearea unui ambient evocator, au fost plasate busturile domnitorilor: Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeş, Mihai Viteazul şi Alexandru Ioan Cuza

Merită să afli și despre

Sugestii: