Cojocariu Aurica, maestra ţesăturilor de Botoşani

|
26 vizualizări

Aurica Cojocariu s-a născut pe 4 iulie 1951 în comuna Ungureni din județul Botoșani, și a învățat de tânără meșteșugul țesutului la război.

Meșterul popular Aurica Cojocariu valorifică din toate punctele de vedere autenticul meșteșug moștenit de la mama, care, după dumneaei va fi dus mai departe de nurori, de generația în creștere, de nepoatele acesteia care apreciază munca bunicii, cât și de o parte dintre ucenicii care au văzut-o la diferite târguri ale meșterilor.

Ajunsă la 71 de ani, lucrează în două și în patru ițe făcând macaturi, ștergare, brâie, reușind astfel să creeze și să revalorizeze zestrea primită de la strămoși, față de care se simte obligată să o transmită urmașilor prin însăși exemplul personal.

În zona Botoșani, materia primă de bază folosită pentru confecționarea pieselor de îmbrăcăminte şi a textilelor a fost lâna, iar Aurica Cojocariu ne demonstrează ce înseamnă cu adevărat prelucrarea lânii și vopsirea acesteia prin coloritul vegetal, discret, în nuanțe calde, contribuind la valoarea lăicerelor și scoarțelor de Botoșani.

Tot ceea ce țese Aurica Cojocariu reprezintă un alfabet decorativ și simbolic, începând de la cele mai simple motive: vrâstele, scaune, pături, denumiri des utilizate în zona Ungurenilor, mergând spre cele mai complexe – motive geometrice: zig – zag, pătrat, romb; motive vegetale, motive avimorfe, motive zoomorfe, motive antropomorfe. Aceste forme simbolice prezente pe țesături, pe scoarțe, pe elementele portului popular, se dovedesc a fi rezultate ale experienței trăirii în lume.

Aurica Cojocariu valorifică din toate punctele de vedere autenticul. Participă activ la viața satului fiind nelipsită, împreună cu alți meșteri din comună, la șezătorile, atelierele de lucru cu tinerii din localitate, și nu numai. Cele două nepoate ale sale au învățat și preluat tradiția țesutului de la bunica lor, participând împreună la toate evenimentele organizate până la nivel județean și regional.

Țesăturile Auricăi Cojocariu compun o ‘’ţesătură a continuităţii’’ de care, cu toţii trebuie să avem grijă, ca parte din identitatea neamului nostru.

Maestra a primit titlul de ‘‘Tezaur Uman Viu’’ în anul 2022.

Este foarte respectată și prețuită în comunitate. Foarte modestă, dar înzestrată cu har și înțelepciune, talentată și cu bunul simț al omului din popor, a inițiat în tainele țesutului și nu numai, multe generații de copii și tineri, atât din județul Botoșani, dar și din Iași prin participarea dumneaei la câteva ediții ale Taberei de Creație Populară „Micii meșteri din Copou” din Iași. Tot ceea ce face este rodul pasiunii, a dorinței de a cultiva valorile perene ale tradiției strămoșești și a le transmite tinerei generații. Fără îndoială că în toate cămășile populare, ștergarele, țoalele, lăicerele, fețele de masă, carpetele, țesute la stative, cusute cu acul ori împletite, Aurica Cojocariu își lasă și o parte a sufletului ei, a dragostei pentru viață și oameni.” Prof. Silvia Cozmîncă Președinte “ART-Meșteșugurile Prutului”, Iași

Aurica Cojocaru se află printre cei câțiva oameni care își precupețesc forțele ca să mențină între generații această continuitate în arta țesutului. Consider că trebuie să o apreciem și să îi recunoaștem meritul pentru că nu dă uitării trecutul neamului nostru”. Referent Bejan Agnes-Daliana Compartiment Artă Populară Artizanală și Meșteșuguri Tradiționale - CJCPCTC Botoșani

Merită să afli și despre

Sugestii: