Tiberiu Balazs, pictor

Instruirea şi-a făcut-o la Şcoala de Muzică şi Arte Plastice Hunedoara, Liceul de Muzică şi Arte Plastice „Sigismund Toduţă” din Deva şi Universitatea de Arte din Bucureşti.

Tiberiu Balazs este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România (Visual Artists’ Union of Romania).

Pictura lui Tiberiu Balazs reprezintă peisaje, natură moartă, stări emoţionale şi este marcată de o atmosferă vie, dinamică, optimistă, realizată prin mijloace mixte, culoare aşezată cu pensula sau cuţitul. Maniera de a îngroşa liniile importante ale desenului induce impresia unei organizări elaborate, lucrările fiind, în general, însufleţite de forţa interioară a sculptorului, ce vibrează în artist.