Tiberiu Albert SOFIAN, pictor

Tiberiu Albert SOFIAN s-a născut in data de 14 iunie 1981.

In 2000 devine absolvent al Liceului de Arte Plastice – Sibiu, secţia grafică.

In 2006 absolvent al Facultății de Istorie şi Patrimoniu din Sibiu, secția Restaurare şi Conservare, iar din 2008 doctorand la Universitatea de Arte şi Design din Cluj Napoca.

Albert Tiberiu Sofian ne pune sub propria evaluare, dar şi printr-un exerciţiu autoscopic, feţele Răului. Bun prilej de a reflecta asupra delimitării conceptuale prin antiteză a unui demers estetic şi spiritual. Într-o manieră ce ţine de art fantasy, cu linii şi tuşe pregnante, corpurile devin un punct de investigare a prezenţei Răului. Dintr-o tensiune bine gândită şi studiată, poate apărea, în toată grozăvia sa, Răul, insidios ori lipsit de scrupule, cu forţă ori inchizitorial. Şi peste toate, teribilul dublu discurs că Răul e o imagine a Creaţiei!” Dan Mircea Cipariu