Benone Suvaila, pictor

Benone Suvaila s-a născut in anul 1940, in Agnita, județul Sibiu, si a încetat din viata in anul 2000

In anul 1965 a absolvit Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu”, Bucureşti.