Zamfira BÎRZU, pictor, profesor

|
70 vizualizări

Zamfira Bîrzu s-a născut la data de 10 decembrie 1964 în Calafindești, Suceava, România.

Studii:
Liceul de artă „Octav Băncilă”, Iaşi
Universitatea de Arte “George Enescu” – Iaşi
Facultatea de Arte Plastice Decorative şi Design, Specialitatea Pictură.
Doctor în domeniul Arte Vizuale ‚ Universitatea de Vest Timişoara.
1999 – Bursa de cercetare şi documentare pe lângă Biblioteca Națională Centrală Roma, Italia

Membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România, membră a 3Grup (Felix Aftene, Gabriela Drinceanu ), membră în asociaţia femeilor creatoare în arta plastică din România.

Profesor universitar, doctor în arte vizuale, la Universitatea Naţională de Arte “George Enescu”, Iaşi, Facultatea de Arte Vizuale şi Design.

Pictura Zamfirei Bȋrzu este marcată de o flexibilitate a gestului pictural aşternut pe suprafață, pastă şi glasiuri fulminante, multitudinea de căutări plastice, toate relevând o natură de artistă profundă şi autentică. Vocile sinelui, ale vastității şi ale proximității devin o modalitate expresionistă (uneori simbolistă, post-impresionistă, alteori până ȋn pragul abstracției), o descărcare a tensiunilor cu patimă, ardență, până la limita la care (sau dincolo de care) văzul ȋncepe să treacă, transfigurat, ȋn viziune. Intuind natura mai mult ca geneză decât ca ansamblu de forme cromatice finite, universul se transformă pentru artistă ȋntr-o rețea deasă de semne, de corespondențe, unde formele se cuprind şi se sugerează reciproc. La limita citirii codului figurativ, lucrările Zamfirei Bȋrzu expun o idee picturală unică, cu radiere cromatică aparte.” Maria Bilaşevschi

Colecţiile sale se regăsesc atât în ţară, dar şi în străinătate: Austria, Cipru, Elveția, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Israel, Spania, S.U.A.

Premii:
2013 Medalia de aur, Euroinvent, Casa Balş, Iaşi
2009 Premiul pentru pictură acordat de Primăria Municipiului Iași la Salonul anual ARTIS Iași
2007 Premiul pentru activitatea expoziţională internaţională acordat de către U.A.P. Iaşi pentru 3 Grup
2007 Premiul pentru merite deosebite întru prosperitatea artelor plastice, Chişinău
2005 Premiul pentru pictură, Bienala de Artă Plastică Lascăr Vorel, Piatra Neamţ

Reprezentările pe care încerc să le creez se află într-o balanță şi o perpetuă oscilație între figurativ şi abstract între lumea realității imediat trăite şi cea a imaginarului simțit ce se completează reciproc. Această oscilație este de fapt căutarea de sine!” Zamfira Bîrzu

Merită să afli și despre

Sugestii: