Liviu SUHAR, pictor

|
40 vizualizări

Liviu Suhar s-a născut la data de 17 februarie 1943 în comuna Iacobeni, judeţul Suceava.

A făcut studii la Liceul de Arte “Octav Băncilă” din Iași (1957-1962).

Absolvent al Institutului de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca, Secţia Pictură, promoţia 1968. Profesori: Aurel Ciupe şi Petru Abrudan.

A urmat ulterior stagii de studii și cercetare științifică în diferite universități europene din Spania (1993, 1995, 1997, 2001), Franța, Italia, Grecia, Austria, Germania, Belgia etc.

În anul 1970 devine membru definitiv al Uniunii Artiștilor Plastici. Începând cu anul 1968 expune constant, fără întrerupere, lucrări de pictură și desen, în expoziții personale, de grup, colective – județene, naționale și internaționale.

Profesor universitar doctor la Facultatea de Arte Plastice, Decorative si Design-Iași si Coordonator științific al Școlii Doctorale.

Liviu Suhar este o personalitate a culturii românești, cu o vastă erudiție, creator de școală românească autentică, un solid liant între nobila tradiție picturală și modernitate. Pentru Liviu Suhar arta înseamnă sentiment, inspirație, senzație, tot ceea ce ține de latura sensibilității poetice.

De asemenea, totul depinde de o disciplină intelectuală ce înlătură acele tendințe ce l-ar înstrăina pe artist de frământările reale ale epocii și societății sale. Un maestru al formei, al culorii şi al ritmului, Liviu Suhar explorează cu vitalitate seva umanităţii, frumuseţea ce rezultă din ordinea emoţiei estetice, din asumarea substratului istoric şi cultural”. Maria Bilașevschi

Cărţi publicate:
„Natura moartă în colecţia Muzeului de Artă”, 2019,
„Album de artă Liviu Suhar”, Editura Pim, Iaşi,2003
„Pledoarie pentru obiectul metaforă – Eseuri”, Editura Danaster, Iaşi, 2003
„Natura moartă în opera lui C.D. Stahi”, Editura Cronica, Iaşi, 2004
„Natura moartă în pictura românescă”, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005
„Glose în labirintul artelor vizuale”, Editura Dana Art, Iaşi, 2009

Are lucrări în colecţiile unor muzee importante din România, dar şi în colecţii private.

Premii:
Medalia de aur „Inventica 2013”, Salonul de Inventică, Iaşi (2013)
Premiul Ministerului Culturii din Republica Moldova – Saloanele Moldovei, ediţia a IX-a (1999)
Diploma şi medalia de argint, Bienala de pictură Kosice, ediția a VII-a, Cehoslovacia (1984) etc.

În linii generale, Liviu Suhar este interesat de o „gramatică” a picturalității menită să elucideze natura vocabularului plastic şi regulile de funcționare a acestuia. Este pictura doar un simplu meşteşug, lesne de învățat şi facil de aplicat, la îndemâna oricui? Sau este, mai degrabă, una cosa mentale, adică un angajament lucid, motivat estetic, nobil în intenții şi finalitate – cum credeau artiştii renascentişti? Lecția tradiției, împărtăşită şi de pictorul ieşean, constă în exigența de a cupla efortul cu inteligența, sensibilitatea şi ideea, într-o perspectivă armonică, sănătoasă în plan cultural.” Petru Bejan

Merită să afli și despre

Sugestii: