Complexul Muzeal National Neamț, Piatra-Neamț

|
45 vizualizări

Înfiinţat în anul 1934 de către preotul Constantin Matasă, acest muzeu deţine cea mai importantă colecţie de ceramică eneolitică din Moldova (mil. IV-III î.Hr.).

Clădirea muzeului este monument de arhitectură (1912 - 1913). A fost sediu al Prefecturii și Tribunalului județean; Sfatului popular raional și Tribunalului raional; Sfatului popular și apoi Consiliului popular municipal, Sindicatelor județene și municipale.

Alături de aceasta, în muzeu sunt tratate, în chip monografic, aspecte mai vechi (paleolitic şi neolitic timpuriu) şi mai noi (civilizaţia traco-geto-dacică din zonă, locuirea medievală, aspecte ale istoriei locale din epocile modern 59; şi contemporană, activitatea muzeografică din judeţ ş.a.), din trecutul zonei.
În primele opt săli sunt prezentate cele mai semnificative aspecte ale paleoliticului de pe Valea Bistriței şi ale culturilor Starčevo-Criş, Precucuteni şi Cucuteni, îmbinând expunerea de obiecte tridimensionale cu o ilustraţie bogată şi cu numeroase reconstituiri de complexe sau de procese ce făceau parte din inventarul de cunoştinţe ale omului preistoric.
Sunt expuse bogate colecții de arheologie, dintre care remarcăm: Hora de la Frumușica, Gânditorul de la Târpești, vas cu colonete, descoperit la Izvoare, tezaurul de vase din aur de la Rădeni, tezaurul de vase din argint de la Muscelul de Sus, județul Iași.

Merită să afli și despre

Sugestii: