Muzeul Etnografic Săcele, Brașov

|
66 vizualizări

În sud-estul Ţării Bârsei, aproape de Braşov, la contactul dintre munte şi şes există un grup de şapte sate.

În timpul stăpânirii maghiare, satele erau menţionate ca „septem villæ valacheles” (şapte sate româneşti). Aceste şapte sate alcătuiesc azi microzona etnografică Săcele care reuneşte azi patru din aceste vechi sate, ce au devenit mai nou cartiere: Baciu (Bacsfalu), Turcheş (Turkos), Cernatu (Csernatfalu), Satulung (Hosszufalu). Este o zona multiculturală, unde tradiţiile românilor, maghiarilor (ceangăi) şi saşilor se împletesc.
Muzeul Etnografic din Săcele funcţionează într-o clădire monument istoric atestată documentar în anul 1543.

Timp de trei secole a servit ca loc de strângere a dijmelor. În timp, clădirea a suferit modificări, aspectul actual datând din anul 1804. Din 1848 „Casa Dijmelor” își pierde rolul inițial
În Săcele trăieşte una dintre cele două mari comunităţi de mocani din Transilvania, cealaltă aflându-se în Mărginimea Sibiului. Mocanii reprezintă comunități pastorale autohtone de oieri români, asociaţi în trecut cu fenomenul transhumanţei.

Mocanii din zona Brașov – Săcele sunt considerați a fi „adevărații” mocani.
Expoziţia permanentă, ilustrează segmente de viaţă specifice pentru civilizaţia tradiţională a Carpaţilor (ocupaţii, meşteşuguri, instalaţii tehnice, spaţiu de locuit, costume populare ca repere de identificare a unui anumit topos cultural).

Expoziţia înfăţişează ipostaze ale multiculturalităţii zonei Săcele, prezentând atât lumea comună mocanilor şi ceangăilor, cât şi distincţiile identitare.

Piua cu ciocane și vâltoarea din Târlungeni, cu ajutorul acestor instalații țesăturile din lână sufereau un proces de împăslire și îngroșare. Ambele se pot vedea în curtea muzeului, puteți afla cui au aparținut și cum funcționau acestea!

Într-o sală a muzeului a fost reconstituită "camera curată" dintr-o casă tradițională ceangăiască, în care mobilierul țărănesc alcătuiește împreună cu tăbliile pictate un asamblu coerent și armonios. Vizitând muzeul puteți afla mai multe despre însemnătatea camerei curate, despre zestrea fetei, dar și despre motivele tradiționale de inspirație barocă.

Merită să afli și despre

Sugestii: