Ion Albu, făuritorul măștilor tradiționale

|
24 vizualizări

Meşterul Ion Albu s-a născut pe 7 iunie 1948 in Timişeşti, județul Neamţ şi este renumit pentru originalitatea creaţiilor sale în domeniul măştilor populare atât în ţară, cât şi peste hotare.
El poate fi găsit în atelierul său mânuind unelte simple - cuţitul, foarfecele, acul, cleştele - cu care făureşte diverse măşti antropomorfe sau zoomorfe.
Arta confecționării măștilor a deprins-o încă din copilărie de la tatăl, Gherorghe Alb și unchiul său Stelian Alb.

Ion Albu a crescut în atmosfera caracteristică satului moldovean, cu o bogată şi originală cultură populară, cu datini şi obiceiuri pline de frumuseţe. Familia lui Ion Albu păstrează tradiţia meşteşugului de peste jumătate de veac. Pe parcursul anilor, meşterul a izbutit să imprime măştilor sale anumite trăsături care să le diferenţieze, pentru ca în final să-şi creeze un stil aparte de exprimare artistică.
Principalele personaje reprezentate de măşti sunt ursul, capra, moşul, pentru care meşterul foloseşte materii prime foarte variate: postavuri, piei de oaie, bucăţi de stofă, boabe mari de fasole.

Cu ochii bulbucaţi, gura roşie, colţi care ies ameninţător din gură şi un nas uriaş, măştile par să fie nişte personaje malefice. Acestea sunt în general expresiile măştilor reprezentând moşnegii, doisprezece la număr, care semnifică cele douăsprezece luni ale anului. Rolul lor este unul de protecţie şi de alungare a spiritelor rele. Tradiţia jocurilor cu măşti, de o mare diversitate, s-a păstrat vie în satele moldoveneşti.
Membru fondator al Ansamblului de Obiceiuri Populare „Aşa-i datina la noi” şi membru al Academiei Artelor Tradiţionale din România, Ion Albu păstrează şi promovează, prin munca şi dragostea sa, meşteşugurile tradiţionale româneşti.
Conform tradiţiei populare din judeţul Neamţ, celebrarea Anului Nou constituie cel mai important ciclu sărbătoresc popular de peste an, unul bogat în manifestări folclorice în care un loc central îl au diferitele jocuri: al caprei, al ursului, al măştilor, Turca, Căiuţii, ca să enumerăm doar o parte dintre ele.
Din această perspectivă, a ciclului de sărbători de iarnă, Ion Albu este o persoană foarte importantă a judeţului Neamţ. De mai bine de patruzeci de ani, Meşterul realizează măşti populare necesare cetelor de mascaţi pentru a merge şi a ura prin gospodăriile sătenilor. Specializat în confecţionarea măştilor după tehnica populară, el îşi foloseşte imaginaţia şi umorul caracteristice săteanului român pentru a crea adevărate podoabe de artă populară.

Format în anul 1978 și condus de atunci de către Ion Albu, ansamblul de la Timișești are un repertoriu extrem de bogat și cuprinde mascați (moșnegi) și urători, jocul urșilor, al caprei și dansul arnăuților, devenind, de asemenea, o prezenţă mult aşteptată de publicul Festivalului de datini şi obiceiuri de iarnă „Steaua sus răsare” de la Piatra-Neamţ, dar şi în alte localităţi ale Moldovei.
Judeţul Neamţ se mândreşte cu o serie de oameni valoroşi şi dedicaţi artei populare, tradiţiilor, obiceiurilor şi dansului moştenit de la strămoşi. Unul dintre cei care duc mai departe frumusețea şi simbolurile ciclului de sărbători legate de Anul Nou este Ion Albu, din Timişeşti. Este cunoscut şi recunoscut ca un foarte apreciat instructor de dans popular. O altă faţetă a complexei personalităţii a lui Ion Albu este dată de aplecarea sa către transmiterea datinilor şi obiceiurilor de iarnă tinerelor generaţii. În ultimul deceniu al veacului trecut, domnia sa a condus destinele unei formaţii de gen alcătuită în special din elevi de liceu din întreg municipiul Roman. Cu această formație a adunat aprecieri de la specialiști și de la public, evoluând pe scenele unor festivaluri naționale.” Marcel Lutic, etnograf

https://www.youtube.com/watch?v=HAvsAbhddkU

Merită să afli și despre

Sugestii: