Ion Albu, făuritorul măștilor tradiționale

Meşterul Ion Albu s-a născut pe 7 iunie 1948 in Timişeşti, județul Neamţ şi este renumit pentru originalitatea creaţiilor sale în domeniul măştilor populare atât în ţară, cât şi peste hotare.El poate fi găsit în atelierul său mânuind unelte simple – cuţitul, foarfecele, acul, cleştele – cu care făureşte diverse măşti antropomorfe sau zoomorfe.Arta confecționării măștilor a deprins-o încă din copilărie de la tatăl, Gherorghe Alb și unchiul său Stelian Alb. Ion Albu a crescut în atmosfera caracteristică satului moldovean, cu o bogată şi originală cultură populară, cu datini şi obiceiuri pline de frumuseţe. Familia lui Ion Albu păstrează tradiţia…

Detalii