Casa memorială Vasile Alecsandri, Mircești, Iași

|
44 vizualizări

Casa memorială Vasile Alecsandri de la Mircești este un muzeu memorial înființat în casa în care a locuit scriitorul Vasile Alecsandri (1821-1890) în satul Mircești din județul Iași.
Conacul familiei Alecsandri a fost construit între anii 1861-1867 după propriile planuri ale poetului Vasile Alecsandri și sub atenta supraveghere a Paulinei Alecsandri (1840-1921), soția poetului.
Casa „Vasile Alecsandri” a fost deschisă publicului în anul 1928, sub egida Academiei Române și a fost inaugurată ca muzeu memorial la 9 iunie 1957.

Clădirea, construită între anii 1861 și 1867, sub supravegherea soției lui Vasile Alecsandri, Paulina, este locul unde poetul a trăit până la sfârșitul vieții. În cei 22 de ani petrecuți aici, „bardul de la Mircești” a compus cea mai mare parte a operei sale (Pasteluri, Legende istorice, Despot-Vodă, Fântâna Blanduziei, Ovidiu, Dumbrava Roșie) și a fost gazda unor nume importante ale secolului al XIX-lea.
Cele cinci camere ale muzeului evocă personalitatea complexă a lui Vasile Alecsandri (1821-1890). Biblioteca amintește de plurivalența scriitorului (poet, folclorist, prozator, dramaturg), numerele din revista „Convorbiri literare” stau mărturie pentru apropierea poetului de Societatea „Junimea”, fotografiile actorilor reînvie faimoasele Chirițe jucate pe scenele teatrelor, cutia cupei de la Montpellier dovedește recunoașterea internațională a creației poetului (Cântecul gintei latine), volumul Ostașii noștri, tradus în limba germană de Regina Elisabeta, este semnul implicării în viața politică a bardului de la Mircești, dar și al aprecierii de care se bucura în interiorul Casei Regale a României, în timp ce cufărul de călătorie, decorațiile și bicornul din catifea ilustrează activitatea diplomatului Vasile Alecsandri.

Exponatele aflate în casa memorială de la Mircești au menirea de a reconstitui, cronologic, etape din viața scriitorului Vasile Alecsandri (perioada studiilor la Iași și Paris, debutul literar, activitatea de culegător de folclor și de dramaturg, participarea la Revoluția de la 1848, Unirea Principatelor Române, activitatea diplomatică a scriitorului și de membru al Societății Junimea), precum și momente legate de activitatea sa literară. Sunt expuse aici obiecte de mobilier originale (birou, pianină, oglindă, dulap, paturi), tablouri în ulei și fotografii de familie (portretele părinților și ale familiei), stampe, fotocopii după manuscrise, scrisori, ediții de opere, documente originale, aspecte privind creația dramatică și transpunerea ei scenică, diferite obiecte cu valoare memorială.
În parcul din apropierea casei de la Mircești se află un mausoleu, ridicat, prin grija Academiei Române, în anul 1928, după proiectul arhitectului Nicolae Ghica-Budești, și pictat de Paul Molda. Aici odihnesc Vasile Alecsandri și soția sa Paulina, precum și părinții poetului, Elena și Vasile Alecsandri vornicul.

Merită să afli și despre

Sugestii: