Galeria Oamenilor de Seamă din Fălticeni, Suceava

În a doua jumătate a secolului al XX-lea a apărut la Fălticeni ideea înființării unui muzeu care să evidențieze ceea ce a însemnat acest oraș pentru cultura românească, prin numărul ridicat de personalități care s-au născut, s-au format ori au creat aici. Astfel, sub directa îndrumare a cronicarului Eugen Dimitriu, la data de 16 iunie 1972 este inaugurată Galeria Oamenilor de Seamă, instituție muzeală cu titulatură originală și unică în România.Spațiul care adăpostește muzeul a fost asigurat de casa donată de scriitorii fălticeneni Horia Lovinescu (1917-1983) și Vasile Lovinescu (1905-1984), cunoscute personalități ale culturii românești.Casa datează din anul 1850.Muzeul este…

Detalii

Muzeul Mihail Sadoveanu. Casa cu turn, Iași

Muzeul „Mihail Sadoveanu” a fost inaugurat în data de 5 noiembrie 1980, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la nașterea scriitorului care-i poartă numele. „Casa cu turn”, construită în prima jumătate a secolului al XIX-lea, a fost, inițial, reședința lui Mihail Kogălniceanu. Între anii 1917 și 1919, casa a fost închiriată de prințesa Maria Cantacuzino, și l-a găzduit pe compozitorul George Enescu. Din anul 1918, casa a intrat în proprietatea lui Mihail Sadoveanu (1880-1961). Familia prozatorului a locuit în „vila cu turnișor pătrat” din Copou timp de optsprezece ani (până în 1936, când s-a mutat la București), în…

Detalii