Mihaela Florentina Ganta, pictor

Mihaela Florentina Ganța (născută Roșca) s-a născut in data de 8 noiembrie 1957, în Bălcești, jud. Vâlcea

A absolvit Liceul de Arte (actualmente – Liceul de Arte „I. St. Paulian”), iar apoi Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” București, din 1976 în 1979.

Aprofundează cercetarea teoretică și cunoştinţele profesionale din domeniul artei prin studiile doctorale ale Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara, dobândind titlul științific de Doctor în Arte Vizuale, sub conducerea prestigiosului pictor și profesor universitar Viorel Toma.

Mihaela Florentina Ganta este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România (Visual Artists’ Union of Romania‏).

Abordarea formei vădeste o clară vointă de esentializare, dar si o firească dispozitie către jocul gratuit si inteligent, ceea ce scuteste imaginea, imaginile de riscul uscăciunii. Culorile cel mai frecvent utilizate în portretele din această serie sunt albastrul, rozul si rosul stins, despătimit, spiritualizat. Ele prezintă o anume instabilitate, generată de substanta fotosensibilă aplicată pe hârtia-suport, instabilitate urmărită anume, pentru că Mihaela Ganta detestă întepenirea, instalarea în definitiv. Lucrările cuprinse în această serie se vor ilustrarea ideii de OPERĂ DESCHISĂ (OPERA APERTA)Mihai PAMFIL