Lăcrămioara Pop, păstrătoarea cântecului cu Doba țărănească

|
18 vizualizări

Cântăreaţa de muzică populara Lăcrămioara Pop s-a născut pe 23 aprilie 1960 şi locuieşte in localitatea Tulgheş din judeţul Harghita, fiind coordonator al Ansamblului Artistic de Amatori „Plaiuri Tulgheşene” dar şi custode al muzeului sătesc .
Lăcrămioarei Pop i-a fost acordat, în 2021, de către Ministerul Culturii titlul de tezaur uman viu pentru promovarea tradițiilor ancestrale din zona Tulgheșului, a instrumentelor tradiționale, dar și pentru că a reușit să le insufle tinerilor dragostea pentru cântecul și jocul din bătrâni.

Poate cel mai interesant lucru despre tezaurul viu al Tulgheșului este că a uimit lumea, pe unde a umblat, cu instrumentul la care își acompaniază copiii.

Doba țărănească o găsim doar în această zonă, în satele de la poalele Călimanilor. Este un instrument ancestral, de acompaniament, care însoțea vioara sau fluierul și, pe vremuri, taraful la jocurile din sat sau la clacă.
Făcută din lemn de brad, doba este pe cale de dispariție pentru că nu mai sunt meșteri care să o croiască. Nicolae Baci, din Gălăuțaș, o comună din apropiere, este printre cei care au redescoperit-o în urmă cu peste 30 de ani. Ne spune și istoria acestui instrument unic:

Lumea uitase de dobă. E foarte interesantă pentru că este un instrument arhaic. Eu am găsit una veche, are peste 100 de ani. Am început să cânt cu ea. Se făcea din lemn de brad și, mai rar, din paltin. Coardele se ciupesc și se bat cu un obiect căruia la noi, în zonă, îi zicem bătălău. Eu am înființat un taraf tradițional aici, la Gălăuțaș, cu ceteră și cu dobă și lumea începe din nou să aprecieze acest instrument. Și acum mai acompaniez taraful tot la doba cea veche.“
De-a lungul timpului, doamna Pop Lăcrămioara s-a remarcat prin acţiunile sale din domeniul socio-cultural în localitatea Tulgheş unde s-a stabilit de mult timp. În cadrul activităţii sale interpretative, doamna Pop Lăcrămioara reuşit să culeagă şi să pună în valoare un repertoriu muzical şi coregrafic reprezentativ pentru această zonă etnografică.

Activitatea interpretativă a doamnei Pop Lăcrămioara a fost un exemplu pentru generaţiile actuale (ea fiind una din puţinele persoane care mai cunoaşte şi interpretează la ,,dobă”).

Alături de soţul ei (care cântă la instrumente tradiţionale de suflat), ea interpretează vocal vechile melodii româneşti reprezentative din zona Harghitei, pe care le acompaniază cu această modalitate unică de execuţie muzicală. Faptul că a reuşit să alcătuiască un ansamblu local muzical-coregrafic, în care alături de tinerele generaţii a pus în valoare o formă inedită de cântat, reprezintă o recuperare culturală deosebită pentru cultura noastră tradiţională.
În momentul de faţă ea este custodele muzeului sătesc din localitatea Tulgheş, judeţul Harghita şi coordonează Ansamblul Artistic de Amatori „Plaiuri Tulgheşene”.

Prin existenţa sa, actualul mic muzeu prezintă într-o formă sintetizată, viaţa de esenţă rurală a Tulgheşului ancestral.

Ansamblul muzical-coregrafic este compus din tinerii satului, care în timp au reuşit să descopere o parte din viaţa culturală a generaţiilor trecute. Acest ansamblu a participat activ la un număr impresionant de activităţi culturale, concursuri locale şi naţionale, punând în valoare cele mai reprezentative melodii şi o serie de momente reprezentative din activitatea culturală locală.

Ca o recunoaştere valorică a acestei activităţi, ansamblul a primit diverse premii la nivel naţional. Pe plan local a reuşit să salveze de la dispariţie o parte din tradiţiile şi obiceiurile locale, iar pe plan naţional, prin participările sale în cadrul unor festivaluri, concursuri şi producţii scenice, a făcut posibilă cunoaşterea unor valori culturale mai puţin mediatizate.
De asemenea, doamna Lăcrămioara Pop a publicat și monografia localității Tulgheș, intitulată „Din tezaurul etnografic românesc”, volum apărut la Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2018, în care sunt prezentate cele mai reprezentative elemente ale patrimoniului cultural imaterial aparținând culturii orale din comuna Tulgheș și satele aparținătoare acesteia, prin comentarii, relatări, povestiri, transcrieri de texte (poezie și proză populară) culese de autoare, descrieri de obiceiuri și port popular, reproduceri de fotografii, documente și acte vechi.

https://www.youtube.com/watch?v=IhhW-1X7jU8

Autoarea a valorificat o imensă oportunitate, de a recupera aceste informații acum, până nu a plecat la cele veșnice și această generație a „înțelepților” localității.
Truda sa jertfelnică izvorăște dintr-o mare dragoste față de oamenii locului și față de înaintașii acestora, dar și dintr-o mare răspundere ce îi revine pentru viitorul identitar al comunității, într-o lume secularizată și globalizată. Lăcrămioara Pop are o mare capacitate de a comunica cu concetățenii, posedând arta de a-i asculta, de a-i stimula să participe la activitatea de revigorare și practicare a tradițiilor strămoșești. Este impresionantă activitatea de coordonare a ansamblului folcloric „Plaiuri tulgheșene”, risipa de energie creatoare, dăruirea și pasiunea cu care colindă Țara, pentru a face cunoscute tradițiile și cultura populară a Tulgheșului. Este meritul autoarei de a reorganiza, gestiona și valorifica bunurile de patrimoniu cultural păstrate în Colecția sătească din Tulgheș. Aplicând proverbul latin Verba volant, scripta manent, Lăcrămioara Pop a salvat de la pieire acest adevărat tezaur etnografic românesc din localitatea Tulgheș, fapt pentru care și-a înscris definitiv numele în rândul personalități pe care le-a dăruit Tulgheșul culturii naționale.” Pr. Ioan Marin Director Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan’’


Doamna Lăcrămioara Pop este cunoscută în tot județul Harghita și în toată țara ca o păstrătoare vie a tradițiilor populare, remarcându-se prin toată activitatea sa ca un autentic interpret și promotor al valorilor spirituale ale zonei. De-a lungul îndelungatei sale cariere, s-a manifestat pe multiple planuri artistice ca un lider cultural și spiritual al zonei noastre.” Bodor Istvan Lorant Manager Centrului Cultural Toplița
Încerc să spun și eu, după puterea mea, o mărturie scrisă despre cine au fost și sunt acești oameni frumoși, harnici, deschiși și veseli — tulgheșenii. Oameni simpli, așa cum sunt românii de la munte în general; modești — poate prea modești uneori, dar cu suflete calde, care, din anul 2006, m-au înfiat de-a binelea spunându-mi fiica noastră. Din respect pentru ei, îndrăznesc acum să aduc la lumină ceea ce ei mi-au povestit și mi-au încredințat cu toată dragostea…!” (Lăcrămioara Pop)

Merită să afli și despre

Sugestii: