Mircea Moldovan, pictor

|
21 vizualizări

Mircea Moldovan s-a născut in data 11 noiembrie 1947, in Valea Izvoarelor, Mureș.

Absolvent al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”.

Mircea Moldovan este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România (Visual Artists' Union of Romania).

Asemenea bunului gospodar a vegheat atent la ramificaţiile operei, imprimându-i evidenţa unei continuităţi prin epurare de anecdotic şi improvizaţie. Asemenea pictorilor din generaţia sa, aflaţi în strânsă relaţie îndeosebi cu lumea în mijlocul căreia gravita, Mircea Moldovan va cultiva la început un figurativ subtilizat prin stilizare şi decantări, operând echilibrat între reverberaţiile realităţii şi nevoia de interpretare, creatoare de stil şi individualitate.

De la sobra respiraţie a aspectelor sociale, convertite în savuroase împastări de ocruri şi brunuri patinate, la adierile unei naturi în prospeţimi de acord determinate de specificitatea diverselor anotimpuri va trece la o comprimare a limbajului, devenit mai eliptic, rezumativ prin valorificarea acelor aspecte ale vizibilului, aureolate de o generoasă forţă a generalizării. O privire atentă asupra picturii desăvârşită în anii din urmă relevă pasionata sondare a poeziei lucrurilor simple, alături de preferinţa pentru limpezimea unor acorduri în tonalităţi deschise, luminoase. Se poate vorbi de o adevărată exuberanţă în compunerea formelor şi interferarea petelor de culoare proaspătă, mergând până la incandescenţa tonului pur.” Negoiţă Lăptoiu

Merită să afli și despre

Sugestii: