Valentin Itu, pictor

|
45 vizualizări

Valentin Itu s-a născut in anul 1955, in Ciubanca, Cluj.

Absolvent al Universității de Nord Baia Mare, Facultatea de litere, sectia de arte plastice, specializarea Pictura, promoția 2004.

Valentin Itu este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România (Visual Artists' Union of Romania‏).

Valentin Itu consumă -şi apoi produce- cultură de performantă cu instrumentele intelectualului care se simte indreptaţit să readucă într-o relaţie simbiotică ştiinţificul şi artisticul, raţionalul si inefabilul. Pentru Valentin Itu recursul la pictură are semnificaţia exercitării unui drept intelectual. Iar miza acestui drept nu este nici defulatorie, nici catharctică şi cu atât mai puţin ea nu conţine dedublarea mascată a vreunui ego supradilatat. Pur şi simplu acest recurs are sensul unei instăpâniri asupra metaforei vizuale folosite ca vehicol ce transferă cunoastereaTiberiu Alexa

Merită să afli și despre

Sugestii: