Marius Alexandru NECŞOI, sculptor

|
30 vizualizări

Marius Alexandru NECŞOI s-a născut la Bucureşti, in anul 1978.

In anul 2002 a absolvit Universitatea de Arte şi Design „Ion Andreescu”, specializarea Sculptură, clasa profesorului Eugen Gocan, Cluj-Napoca, România.

Profesor de Educaţie Plastică la Şcoala Generală nr. 13 şi la Şcoala Generală nr. 22, Braşov, România;
A predat cursuri de Sculptură în cadrul modulului Mobilă de Artă, Facultatea de Industria Lemnului, Universitatea Transilvania din Braşov, România.
A predat cursuri de Modelaj şi Desen Artistic la Facultatea de Inginerie Tehnologică, specializarea Design de Produs şi Robotică.
Preda cursuri de Sculptură, Ceramică, Grafică şi Istoria artei la Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu”, Braşov, România.

Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Cele mai multe lucrări ale artistului pot fi încadrate în stilul compoziţiilor figurative, temele predilecte fiind reprezentate de trupul uman în general şi cel feminin în special. Portrete ale unor personalităţi semnificative dar şi nuduri feminine în ipostaze diverse sunt compoziţii care se regăsesc în lucrările sale.

Artist dinamic, polivalent, abordează cu mult curaj şi intuiţie materiale variate, de la lemn, piatră ori metal, dar şi tehnici diferite de prelucrare a acestora. Sub impactul noilor experienţe din spaţiul artelor, mijlocite, în special, de noile tehnologii, sculptorul şi-a extins semnificativ interesul pentru materiale şi tehnici, recurgînd la materiale compozite, de factură pur tehnologică: răşini polimerice, coloranţi diverşi, precum şi tehnici de finisare extrem de elaborate.

Se ocupă şi de restaurarea obiectelor de artă, design ambiental şi realizarea diverselor elemente de arhitectură.

Merită să afli și despre

Sugestii: