Spiru CHINTILĂ, pictor

|
20 vizualizări

Spiru Chintilă s-a născut la data de 17 septembrie 1921, Bazargic, județul Caliacra, si a încetat din viata la data de 25 aprilie 1985, la București.

In perioada 1945 – 1948 a urmat cursurile Academiei Libere de Pictură Cristea Guguianu din București sub îndrumarea lui Francisc Șirato, Camil Ressu, Alexandru Ciucurencu, arh. Horia Teodoru. Colegi de studiu îi sunt, printre alții, pictorul Ion Pacea și sculptorul Constantin Lucaci.

A fost profesor de desen în București, iar în 1959 devine secretar al Uniunii Artiștilor Plastici şi preşedinte al Fondului plastic. Sub conducerea sa, ia ființă Combinatul Fondului Plastic din Bucureşti.

Paralel cu activitatea dedicată colegilor de breaslă, își petrece timpul în atelier, realizând de-a lungul timpului, în diverse etape de creație, peste 2000 de picturi, desene, monotipuri, guaşe, cartoane pentru tapiserii, mozaicuri ceramice, picturi murale.

Din 1957 până în 1979 participă la aproape toate manifestările românești de peste hotare: URSS, R.P. Bulgaria, R.P. Ungaria, Egipt, Franța, Grecia, RS. Cehoslovacia, SUA, Uruguay, Mexic, Argentina, R.P. Polonă, Brazilia, Portugalia, R. P. China, , Mongolia, Turcia, Finlanda, diferite țări africane.

Complexitatea artistică a operei lui Spiru Chintilă are ca punct de plecare o analiză extrem de amănunţită a spaţiului în care este proiectată compoziţia. Artistul procedează la o descompunere sistematică a eşafodajului pe care se sprijină ansamblul imaginii, redate prin obiectivul pictorului.” Matei Chintilă

Lucrări de artă monumentală

  • Împreună cu Eugen Popa și Constantin Crăciun realizează pictura murală de la Casa de Cultură „Gh. Gheorghiu-Dej” din București (1959).
  • Vitralii la Consiliul Popular, Focșani (1970).
  • Mozaic ceramic împreună cu Simona Vasiliu („Știința in slujba sănătații omului”) la Spitalul din Constanța (1972).
  • Mozaic de marmură împreună cu Simona Vasiliu („Flora și Fauna Deltei”) la un hotel din Tulcea (1979).
  • Împreună cu Romeo Voinescu mozaic ceramic la Tulcea (1978).
  • Cu Titu Drăguțescu și Romeo Zamfirescu mozaic ceramic („Arta și Cultura”) la Casa de Cultură din Câmpina (1979).
  • Împreună cu Titu Drăguțescu proiectul unui mozaic ceramic pentru Casa de Cultură din Medgidia (1984).

Merită să afli și despre

Sugestii: