Emil CHILDESCU, pictor

|
40 vizualizări

Emil Childescu s-a născut in data de 07 mai, 1937, in comuna Sculeni, județul Bălţi, România (azi Republica Moldova)

Intre anii 1957 – 1959 a urmat Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală (fosta Şcoala Republicană de arte plastice I.E. Repin). A absolvit studiile cu elaborarea lucrării de licenţă Tîrgul moldovenesc, ulei pe pânză, 100 × 145 cm, conducător Vasiliev Alexei Alexandrovici (1907-1975)

In 1965 devine membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici.

Emil Childescu este autorul unei impunătoare galerii de portrete: Constantin Constantinov, Maria Bieşu, Gheorghe Vrabie, Gheorghe Mustea şi Ghenadie Ciobanu, chipul mamei, bunicii, fiicei, etc. Un subiect predilect al maestrului este marea.

A ilustrat opere literare: „La cireşe" (1973) de Ion Creangă, „Isai" (1976) de Vladimir Beşleagă, „Balade" (1978) de Vasile Alecsandri, „Somnoroase păsărele" (1978) de Mihai Eminescu, „Tata" (1978) de Iuliu Cîrchelan, „Podurile" (1986) de Ion C. Ciobanu etc.

Emil Childescu a avut numeroase expoziţii personale.

Întreaga creaţie a artistului Emil Childescu denotă profunda înţelegere de către acesta a rolului spiritualizant al artei în societate evidenţiind-ul benefic ca personalitate de înaltă responsabilitate şi dăruire valorilor perene.” Constantin SPÎNU

Operele artistului se regăsesc în colecţii publice: Pinacoteca Republicană A. Losev (Bender), Casa-muzeu Rali, Casa-Muzeu A. S. Puşkin, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Muzeul Literaturii Mihail Kogalniceanu, Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, dar şi în colecţii private în Bulgaria, Federaţia Rusă, Franţa, Germania, Grecia, Israel, Lituania, Marea Britanie, Polonia, Moldova, România, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia, Ucraina.

În anul 1994 artistului i s-a decernat Premiul Naţional pentru artele plastice din Republica Moldova; în 1999 Medalia Eminescu, Republica Moldova şi Premiul pentru arta grafică acordat de UAP RM, iar în anul 2000 Premiul ONU din Republica Moldova. În anul 1997 lui Emil Childescu i s-a conferit titlul Maestru al Artei din Republica Moldova. Pictorul şi graficianul Emil Childescu este cavaler al Ordinului Republicii (2012).

Merită să afli și despre

Sugestii: