Muzeul Etnografic Anton Badea din Reghin

|
31 vizualizări

Muzeul Etnografic din Reghin (în maghiară Szászrégeni Néprajzi Múzeum) este un muzeu județean din Reghin, amplasat în Str. Vânătorilor nr. 51. Clădirea care adăpostește muzeul este monument istoric și a fost construită în 1892.
Bazele colecţiei etnografice a muzeului reghinean au fost puse de Anton Badea, întemeietorul instituţiei, pornind de la 64 de piese de uz casnic şi port popular, achiziţionate în 1960.

Conştient de transformările rapide ce se petreceau în satul românesc, Anton Badea a achiziţionat ce era edificator pentru viaţa materială şi spirituală a satului, de la unelte tradiţionale, obiecte de uz casnic, piese de port popular, până la monumente de arhitectură populară şi instalaţii ţărăneşti.
La început, obiectele de artă populară întâlnite în satele din zonă, au fost strânse şi depozitate într-o sală a Casei de Cultură din Reghin, iar în 1962 au fost transferate la sediul muzeului, clădire monument, construită în 1892 şi înscrisă – MS-II-a-A-15777 pe Lista Monumentelor Istorice şi de Arhitectură din România.
Anton Badea a avut şi un model de urmat, pe învăţătorul Iustin Handrea din Maioreşti, care organizase încă din 1936 o bogată şi variată expoziţie, în cadrul Lunii culturale târgumureșene, cu material etnografic colecţionat de el, înființând şi câteva muzee săteşti. În momentul în care se hotărăşte înfiinţarea unui muzeu etnografic la Reghin, Iustin Handrea se hotărăşte să-şi valorifice munca de o viaţă, cunoştinţele şi experienţa, oferindu-şi serviciile pentru realizarea acestuia.

Colecţia de port popular conţine 1586 obiecte, colecţia de textile de interior 1206 obiecte, iar colecţia de artă contemporană are 1116 de obiecte, în total 3908 obiecte. Colecţia de port popular se împarte în 4 categorii: port românesc (1445), port săsesc (86), port maghiar (49), port ţigănesc (6).
Colecţia de textile de interior, cu cele 1206 obiecte este structurată astfel: textile de interior româneşti, textile de interior săseşti şi textile de interior maghiare.

Colecţiile meşteşugăreşti în lemn, piele şi metal, ocupaţii agricole, păstorit, vânătoare şi pescuit, sunt împărţite tematic pe mai multe categorii, cele meşteşugăreşti în lemn, ocupaţii agricole, păstorit, vânătoare, pescuit sau meşteşuguri în lemn şi metal.

Colecţia de blide (străchini) este cea mai numeroasă din colecţia de ceramică al Muzeului Etnografic „Anton Badea” Reghin însumând un număr de 829 de obiecte.

Colecţia de cancee, căni şi ceşti ca număr de obiecte este a doua în colecţia de ceramică, însumând un număr de 396 obiecte – 251 cancee şi 145 căni şi ceşti.

Colecţia de cahle conţine 273 de obiecte. Formele lor sunt de regulă pătrate sau dreptunghiulare. Suprafeţele expuse vederii sunt ornamentate cu motive vegetale, florale, astrale, geometrice sau chiar zoomorfe.

Muzeul reghinean a devenit în timp un spaţiu viu, capabil să ofere publicului de toate vârstele şi categoriile socio-profesionale, cele mai diverse programe culturale, în cea mai strânsă relaţie cu însăşi patrimoniul muzeului. Instituția culturală oferă o gamă largă de evenimente (expoziții temporare, târg viu de meșteri populari, Festivalul național de poezie populară „Poezii cu dor”, Festivalul de datini și obiceiuri de iarnă) și programe educaționale (ateliere de creație, demonstrații, workshop-uri).

Merită să afli și despre

Sugestii: