Muzeul Civilizației Gumelnița, Oltenița, Călărași

|
31 vizualizări

Muzeul a fost înfiinţat în 1957, pe baza unei donaţii formate din 902 piese arheologice, făcută de Barbu Ionescu, de profesie contabil, care a fost şi primul director al muzeului până în 1968.

În 1968 a fost numit director Done Şerbănescu, care a reorganizat şi modernizat muzeul.

Colecţiile muzeului au sporit considerabil, ajungând la 15.500 obiecte arheologice şi numismatice. Clădirea este construită în 1926 (arh. Ion Cernescu).

Iniţial a fost destinată găzduirii de manifestări culturale, apoi o parte din local a găzduit temporar filiala Olteniţa a Băncii Naţionale şi Sfatul Popular Raional.

Sunt expuse materiale ale culturii eneolitice Gumelniţa (unelte de piatră şi corn de cerb, ceramică, figurine, vase antropomorfe şi zoomorfe, harpoane, topoare din piatră, plastică), tezaure din mileniul I p. Chr., tezaure de bijuterii de la Colibaşi, Chirnogi.

Expoziţia de bază. Sunt expuse obiecte care au aparţinut civilizaţiilor ce au evoluat în centrul Câmpiei Române, cum sunt cultura Dudeşti, descoperită la Căsciorele şi Vasilaţi, cultura Boian ilustrată prin descoperirile de la Spanţov, Căsciorele sau Vlădiceasca.

Un loc aparte a fost rezervat prezentării civilizaţiei Gumelniţa, căreia i s-a acordat un spaţiu generos. Colecţia muzeului este expusă pe situri pentru ca vizitatorul să aibă în faţă vestigiile fiecărei comunităţi şi să-şi formeze o imagine completă despre ocupaţiile şi modul de viaţă ale omului din timpuri străvechi.

Perioadele reprezentate sunt:

 1. Epoca neolitică:
  Cultura Dudeşti
  Cultura Boian
  Cultura Gumelniţa
 2. Perioada de tranziţie la epoca bronzului:
  Cultura Cernavoda I
  Cultura Cernavodă II
 3. Epoca bronzului:
  Cultura Glina
  Cultura Tei
  Cultura Radovanu

Merită să afli și despre

Sugestii: