Muzeul Universității Politehnica, București

|
19 vizualizări

Muzeul Universității Politehnica din București este primul muzeu tehnic din România atestat documentar la 24.12.1884.
Ideea unui muzeu al Școlii Naționale de Poduri și Șosele se materializează în anul 1886 când se inaugurează noul local al S.N.P.S. în prezența Regelui Carol I. Noul local cuprindea un amfiteatru, mai multe săli de curs, laboratoare de fizică, chimie și încercări mecanice, săli de desen, o bibliotecă și un muzeu.

Pentru dotarea „Sălii de Museu și Colecțiuni” au fost comandate 867 de instrumente și aparate didactice și științifice de către directorul Școlii, profesorul Gheorghe Duca, Companiei (de echipament științific) „E. Ducretet„ din Paris.

Muzeul tezaurizează peste 1.000 de exponate reprezentative pentru evoluția Universității Politehnica din Bucureşti, dar și pentru reliefarea contribuțiilor inginerilor români la cultura și știința mondială. Dintre acestea:

• Teodolitul marca „STARKE & ROMMERER„ folosit de echipa de ingineri a lui Anghel Saligny la proiectarea și construcția Podului de la Cernavodă;
• Cea mai importantă colecție „E. DUCRETET” din România (18 piese);
• Catalogul instrumentelor și aparatelor din „Museul Școlii Naționale De Poduri și Șosele„;
• Diploma de absolvire a „Școalei de Poduri și Șosele” acordată lui Nicolae Vasilescu Karpen, 19 Iunie 1891;
• Prima teză de doctorat susţinută la Şcoala Politechnica “Regele Carol II” la 7 iulie 1936 de către Welton Joseph Crook, (profesor de metalurgie la Universitatea Stanford din California), cu autograful profesorului Solacolu;
• Cartea de onoare a Şcolii Politechnica “Regele Carol II”, cu semnătura Regelui Carol al II lea;
• Basorelief realizat de sculptorul Ion Jalea, dedicat inginerului Ion Ionescu;
• Colecția de televizoare, ce cuprinde peste 50 de aparate reprezentative pentru industria electronică românească;
• Colecția de radioreceptoare (peste 100 de aparate);
• Colecția de medalii și distincții primite de Universitatea Politehnica din București;
• Colecția de obiecte personale ale cadrelor didactice din Universitatea Politehnica din București.
• Colecția de telefoane.

Muzeul Universității Politehnica din București dispune de o bibliotecă cu peste 13.000 cărţi, teze de doctorat, rezumate teze de doctorat, brevete inventie, certificate inventator, certificate autor, certificat inovator etc.

Merită să afli și despre

Sugestii: