Muzeul Municipal Beiuș, Bihor

|
55 vizualizări

Muzeul a fost înființat in anul 1959, in clădirea monument istoric, fosta casa a memorandistului[1] Vasile Ignat si a martirului Dr. Ioan Ciordas, construit la sfârșitul secolului 19 in stil Baroc eclectic cu elemente dominante baroce.
Acest muzeu este unul dintre muzeele zonale reprezentative ale circuitului muzeal romanesc, fiind un autentic depozitar de informații semnificative despre acest spațiu de mare tradiție, frumoasa istorie si deosebite frumuseți turistice.

Muzeul are doua expoziții de baza, una de istorie si una de etnografie, începând din 1985, dar si un spațiu extins afectat numeroaselor expoziții temporare de arta, științe ale naturii, etc.
In expoziția de istorica pot fi văzute documente importante, piese reprezentative pentru trecutul acestei zone, piese numismatice, care vorbesc toate despre locuirea umana de aici începând cu paleoliticul, continuând cu perioada ocupației romane, cu evul mediu, care personalizează accentuat urbea Beiusului dandu-i rang de oraș încă din secolul 15.
Inventarul Muzeului din Beiuş numără aproape 4.000 de piese, incluzând documente importante, piese numismatice şi de artă ori obiecte reprezentative pentru oamenii locului.

De pildă, felurite vase de ceramică, unelte agricole, lăzi de zestre, tablouri, scaune cu spătare antropomorfe, specifice Ţării Beiuşului. Vedetele sunt, fără îndoială, hainele tradiționale ale localnicilor din Depresiunea Beiuşului, adică sumanele, cojoacele de Binş şi iile purtate de bunicii şi străbunicii beiuşenilor de azi.
[1] Memorandumul Transilvaniei a fost o petiție prezentată în 28 mai 1892 de liderii românilor din Transilvania împăratului Austro-Ungariei Franz Josef prin care erau solicitate pentru populația română drepturi etnice egale cu ale populației maghiare, precum și încetarea persecuțiilor și a încercărilor de maghiarizare.

Merită să afli și despre

Sugestii: