Casa Memorială Cezar Petrescu, Bușteni, Prahova

|
27 vizualizări

Clădirea a fost construită în 1918 de familia avocaților Elena și Dionisie Hobilescu, care a locuit-o temporar, până în 1937, când a fost cumpărată de Cezar Petrescu, care a locuit aici cu familia în perioada 1937 - 1961.

Casa Memorială Cezar Petrescu, Bușteni, Prahova

Odată cu stingerea din viaţă a scriitorului la 9 martie 1961, succesorii au donat statului casa cu tot ce se afla aici. Oferta lor a fost condiţionată de realizarea unui aşezământ de cultură socotind astfel că-şi îndeplineau o pioasă datorie către cel dispărut şi către generaţiile viitoare. Interiorul casei, păstrând neştirbit vechiul stil: mobilier rustic, scoarţe vechi, ceramică românească, statui şi tablouri, peste 10 000 de volume de carte, ziare şi reviste, dezvăluie la Cezar Petrescu două trăsături majore: preţuirea pentru arta populară şi marea-i pasiune pentru carte.

Casa Memorială Cezar Petrescu, Bușteni, Prahova

La intrarea în muzeu vizitatorul este întâmpinat de semne ale prieteniei lui Cezar Petrescu cu artiştii plastici ai epocii: statuile celor trei martiri Horia, Cloşca şi Crişan, dăruite scriitorului de sculptorul Oscar Han, sau tablouri semnate Iser, Jiquidi ori Demian.
În sufrageria casei, se află mobilier în stil popular, câteva obiecte de ceramică din Transilvania, o icoană pe sticlă, două tablouri ,,Cap de maramureşean” şi ,,Flori galbene” (ambele realizate de pictorul Biltiu-Dăncuș).
Camera (birou de primire, unde veneau oaspeţii) are covor popular oltenesc, perdele lucrate pe pânză topită cu motive populare. Biblioteca de aici are unele volume (din 1700), multe sunt şi în limba franceză.

Casa Memorială Cezar Petrescu, Bușteni, Prahova

Cezar Petrescu s-a născut la 1 decembrie 1892 în satul Hodora, comuna Cotnari, judeţul Iaşi.
Cezar Petrescu a fost scriitor, grafician şi traducător, astfel sunt expuse volume scrise, traduceri ale operelor sale (în diferite limbi), desene create de el (figuri de politicieni, Dimitrie Sturza, Petre Carp, Nicolae Iorga, caricatura sa de licean, caricatura pisicii – favorita sa).
Tot aici, sunt expuse cca. 659 ediţii princeps, volume ale scriitorilor români şi străini (cu dedicaţii pentru Cezar Petrescu), opere semnate de Liviu Rebreanu, Mircea Eliade, Al. Philippide, Păstorel Teodoreanu, Eugen Lovinescu, T.Vianu, T. Arghezi etc., câteva dedicaţii (,,Lui Cezar Petrescu, în semn de statornică prietenie şi neclintită amiciţie” – Al. Philippide, ,,Domnului Cezar Petrescu, scriitor cu soare, din partea unui copist din umbră” – Tudor Arghezi).

Merită să afli și despre

Sugestii: