Valeriu Scărlătescu, pictor

Pictorul Valeriu Scărlătescu s-a născut in anul 1946. Trăiește si activează in Ploiești.

Valeriu Scărlătescu este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România (Visual Artists’ Union of Romania).

Este greu de crezut că acest maestru al compunerilor figurative era, cu ani în urmă, un virtuoz al construcţiilor abstracte. Ceea ce leagă cele două viziuni într-o difuză continuitate este fervoarea coloristică. Scărlătescu nu şi-a abandonat niciodată, indiferent în ce registru stilistic s-a exprimat, preocuparea pentru adecvarea cât mai expresivă a limbajului pictural la realitatea plastică imediată a subiectului/pretextului vizual. Una dintre caracteristicile dominante ale personalităţii sale artistice rezidă în sintetismul cromatic al expresiei sale plastice. Un artist complex ce-şi refuză stazele dificile, pentru care mai importante par a fi tensiunile interogative decât confortul exerciţiului repetitiv şi conformist.Corneliu ANTIM