Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu”, Bacău

Primul muzeu din Bacău a fost înfiinţat în 1957, ca muzeu regional. în timp acesta a cunoscut diverse transformări, cuprinzând secţii de artă, etnografie, pentru o perioadă chiar de ştiinţele naturii.În actuala structură, Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu” funcţionează din anul 2003, atunci când au fost unificate, Muzeul Judeţean de Istorie ”Iulian antonescu” şi Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă.În actualul sediu, o clădire nouă, este expusă o bogată colecţie de arheologie: material paleolitic (de la Buda, Lespezi), neolitic, piese din epoca bronzului, obiecte hallstattiene (depozitul de arme şi podoabe din necropola de la Gioseni), piese dacice (unelte agricole şi meşteşugăreşti,…

Detalii