Galeria Oamenilor de Seamă din Fălticeni, Suceava

În a doua jumătate a secolului al XX-lea a apărut la Fălticeni ideea înființării unui muzeu care să evidențieze ceea ce a însemnat acest oraș pentru cultura românească, prin numărul ridicat de personalități care s-au născut, s-au format ori au creat aici. Astfel, sub directa îndrumare a cronicarului Eugen Dimitriu, la data de 16 iunie 1972 este inaugurată Galeria Oamenilor de Seamă, instituție muzeală cu titulatură originală și unică în România.Spațiul care adăpostește muzeul a fost asigurat de casa donată de scriitorii fălticeneni Horia Lovinescu (1917-1983) și Vasile Lovinescu (1905-1984), cunoscute personalități ale culturii românești.Casa datează din anul 1850.Muzeul este…

Detalii

Muzeul Apelor Mihai Băcescu, Fălticeni, Suceava

Muzeul Apelor „Mihai Băcescu„ a fost organizat în perioada 1980-1982 și inaugurat la 17 august 1982, la inițiativa și sub îndrumarea academicianului Mihai Băcescu și a doamnei profesor dr. Ileana Crăciun.Clădirea a fost construită în 1907, având ca destinație Tribunalul județului Baia. Acesta a funcționat până la reorganizarea teritorial-administrativă a României. În perioada comunistă clădirea a fost utilizată pentru diferite scopuri printre care și acela de internat al liceului Mihai Băcescu.Abia din 1980 a început reorganizarea pentru muzeul de științe naturale, muzeu care funcționează din 1982.Multe dintre exponate au fost aduse de către academician în urma cercetărilor sale efectuate în…

Detalii

Muzeul National de Istorie Naturală Grigore Antipa, București

Muzeul a luat ființă la 3 noiembrie 1834, la inițiativa fratelui domnitorului Alexandru Ghica, Marele Ban Mihalache Ghica, care a donat colecții importante, incluzând monede greceşti, romane şi bizantine, colecţii de minerale, fosile, moluşte, peşti, păsări şi mamifere, precum şi opere de artă. Deşi fusese conceput ca un cabinet de istorie naturală, muzeul a căpătat un caracter de instituţie mixtă, adăpostind antichităţi, tablouri vechi şi curiozităţi naturale. Cele mai importante donaţii au fost primite de la dr. Hilarie Mitrea, în perioada în care era director profesorul Gregoriu Ştefănescu (1867-1893). Acestuia din urmă i se datorează şi descoperirea celei mai importante…

Detalii