Casa memorială Nicolae Labiș, Mălini, Suceava

Casa Memorială Nicolae Labiş a fost construită de învăţătorii Eugen şi Profira Labiş în anul 1954 şi este compusă din cinci încăperi şi hol.Acoperişul casei are un horn, pereţii casei sunt văruiţi în alb. În faţa casei, câteva trepte duc în cerdac şi apoi în interiorul casei. Expoziţia de bază şi spaţiile memorialistice, desfășurate în patru încăperi, reconstituie tulburător, graţie exponatelor autentice, încărcate cu o multitudine de conotații evocatoare (cărţi, caiete, rechizite şcolare, piese vestimentare, un clopoţel cu “sunet argintiu“, o galenă cu care poetul păstra contactul cu zvonurile lumii, documente, fotografii, afişe etc.), climatul de viată şi creație al…

Detalii