Muzeul Prima școală românească, Brașov

Muzeul „Prima școală româneascăˮ din Brașov se află în interiorul curții Bisericii Sfântul Nicolae din cartierul istoric Șcheii Brașovului. În acest loc s-au tipărit primele cărți în limba română de către diaconul Coresi, s-a scris prima gramatică românească de către Dimitrie Eustatievici în anul 1757, iar dascălul Costea a tradus primele cărți populare. Clădirea muzeului se compune vechea casă de învățătură construită în anul 1495, parterul și etajul construit în anul 1760 odată cu turnul cu ceas al bisericii.Vechii şcheieni, care practicau un negoţ de larg răsunet cu Moldova şi Muntenia, ajunseseră să străbată Levantul, Balcanii până departe în Siria…

Detalii