Muzeului de Istorie Brașov

Înființat în clădirea vechiului Sfat al orașului, datând din secolul al XV-lea, monument istoric, pe baza colecțiilor Muzeului Săsesc al Țării Bârsei şi a colecțiilor Muzeului Asociațiunii ASTRA, muzeul conservă şi valorifică bogate colecții de arheologie şi istorie: piese din paleoliticul mijlociu, ceramică şi unelte din epoca fierului, descoperiri din castrele romane de la Râșnov şi de pe valea Oltului, unelte, arme, mobilier, produse ale breslelor meșteșugărești, privind istoria farmaciei, documente, monede, artă decorativă şi multe altele. La sfârșitul secolului al XIX-lea sunt atestate la Brașov cele mai vechi colecţii particulare cu tematici referitoare la diverse aspecte ale evoluţiei istorice…

Detalii