Iulia Elena Dinescu, ceramist

Iulia Elena Dinescu locuieste si activeaza in Timișoara.

Iulia Elena Dinescu este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România (Visual Artists’ Union of Romania‏).

Ceramista Iulia Dinescu înglobează în creația sa simțul volumetric al sculptorului, resursele cromatice ale pictorului și generoasa participare a artistului decorator în instaurarea unui nou spațiu fizic și moral al vieții de zi cu zi, mai curat, mai frumos, mai uman […]. Apelând la un vast registru de procedee, ceramista obține suprafețe și culori fascinante, datorită fie alegerii inspirate a materialului, fie procesului de ardere în care hazardul colaborează fericit cu voința artistului ca peste tot și întotdeauna în străvechile arte ale focului. Situată în linia neîntreruptă a tradiționalei noastre olării, reînnodând firul prestigios al ceramicii smălțuite din ctitoriile medievale, Iulia Dinescu, artistă a vremii sale, își aduce aportul la definirea noului statut estetic al artelor decorative și al modului lor specific autohton de existență.Deliu Petroiu